Společnost


FlixBus CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:10
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#33580Nepřípustné chování řidiče

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.06.2019, před 4 lety

Beibarys Oryngaliev

Znění stížnosti

30. Května v 18:10 (booking číslo: #1039530303) jsem měl jet do Amsterdamu z Florencu. Dal jsem své zavazadlo do autobusu a zeptal jsem se řidiče zda mohu si ještě skočit do obchodu si koupit něco. Řidič řekl že ano, jelikož jsem měl ještě 7-10 minut čas před odjezdem. Když jsem se vrátil autobus tam ještě stál, ale dveře byli zavřený. Začal jsem klepat, ale řidič mě naschvál ignoroval a pak nastartoval a odjel. Běžel jsem za ním a bouchal do autobusu jelikož tam bylo i moje zavazadlo. Proběhl jsem 3 semafory a stoupl si před autobus a ukazoval řidiči svůj listek, aby mě pustil dovnitř, on jen začal troubit a nakonec odjel i s mým zavazadlem. Doteď se mi nikdo neozval zda se mé zavazadlo našlo nebo jestli řidič dostal nějaký trest. Kvůli tomu jsem musel jet pozdějším spojem a bez mého zavazadla. Ted jsem zpátky v praze a čekám co bude dál.


Produkt

FlixBus, 30. Kvetna 18:10. Číslo bookingu - #1039530303


Požadované řešení

Najít moje zavazadlo a určite nasledky pro řidiče, aby podobné chování se už neopakovalo.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.6.2019 23:33, před 4 lety

Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit cestujícího do místa určení a cestující se zavazuje zaplatit jízdné. Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí cestujícího. Podrobnosti upraví přepravní řády. Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně. Je-li zavazadlo přepravováno odděleně, dopravce dbá, aby bylo přepraveno do místa určení nejpozději ve stejnou dobu jako cestující.

Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Podrobnosti pro přepravu ručních zavazadel, zejména rozměry, hmotnost, případně druhy přepravovaných věcí a jejich umístění ve vozidle, mohou stanovit smluvní přepravní podmínky.

Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Pro přepravu spoluzavazadel se přepravní smlouva neuzavírá, cestující však za jejich přepravu platí cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Vznikne-li cestujícímu za přepravy újma na zdraví nebo škoda na zavazadle přepravovaném společně s ním nebo vznikne-li škoda na věci, kterou měl cestující u sebe, nahradí ji dopravce podle ustanovení o náhradě škody způsobené provozem dopravních prostředků. Škodu způsobenou na zavazadle přepravovaném odděleně od cestujícího dopravce nahradí podle ustanovení o náhradě škody při přepravě věci.

Obecně se škoda dle § 2951 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2019 05:49, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.