Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:36
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#33604Vymáhání dluhu za nedodané (neobjednané) zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.06.2019, před 7 měsíci

Miroslava Plevková

Znění stížnosti

Společnost Alektum mi zaslala SMS o uhrazení dluhu společnosti Westerfield International AG.
U této společnosti si nejsem jista, zdali jsem souhlasila se zasláním zboží, každopádně mi nikdy žádné zboží nebylo odesláno (a už vůbec ne přijato mou osobou).
Nevím proč bych měla platit za něco, co mi nikdy neposlali, případně co jsem ani nechtěla aby mi bylo zasláno. Snažila jsem se dovolat do dané společnosti na kontaktní číslo, kde mi nebylo zvednuto.


Produkt

nevím jakého zboží se dluh týká


Požadované řešení

Zrušení pohledávky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2019 08:23, před 7 měsíci

Pokud společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí prokázat, že k tomu má právní důvod. Spotřebiteli doporučujeme, aby společnost vyzval, aby mu doložila uzavření smlouvy, a aby dále prokázala, že zboží kupujícímu skutečně doručila. Pokud společnost zboží nedodala nebo pokud dokonce nebyla kupní smlouva uzavřena, není společnost oprávněna žádat zaplacení údajného dluhu.

Pokud je po spotřebiteli vymáhána částka subjektem, který není jeho původním smluvním partnerem, měla by mu společnost prokázat na základě jakého právního titulu po něm částku požaduje. Pokud došlo k postoupení pohledávky od určité společnosti, měla by společnost vydat společnosti ALEKTUM, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - uzavření kupní smlouvy. Spotřebitel může společnost informovat, že v případě prokázání právního titulu k úhradě pohledávky je ochoten svůj dluh splatit, v opačném případě, ať se společnost obrátí na soud, kde bude muset jako žalobce prokázat, že jí svědčí právo na úhradu předmětné pohledávky, v případě, kdy si je spotřebitel jistý neexistencí smlouvy nebo nedodáním zboží.

Reakce společnosti

Publikováno
24.6.2019 12:33, před 7 měsíci

Dobrý den,

na základě Vašeho vyjádření k případu č. 187134 u nás zastavujeme inkasní kroky a předáme Vašemu věřiteli k reklamaci.

Co se týká nastavení spolupráce se společností Mylando AG, obraťte se přímo na Vašeho věřitele na infolinku společnosti:
227 191 215 - 9 nebo email: infocz@mylano.shop nebo infocz@mylano.ch


Pro další komunikaci zanechte číslo případu v předmětu.

S pozdravem

Alektum, s.r.o.


Miroslava Plevková

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.7.2019 09:43, před 7 měsíci

Dobrý den,
kontaktovala jsem tedy společnost Mylando, kde mi paní sdělila, že smlouva byla stornována, že jsem zboží ani neobdržela a že je vše v pořádku a zrušeno (v roce 2016). Mám pro jistotu kontaktovat společnost Alektum (v případě jiného evidovaného dluhu).
Tam mi sdělili, že je vše vyřešeno a dlužnou částku platit nemám.
Doufám tedy, že je již všechno v pořádku, jak jsem byla ujištěna v telefonických rozhovorech.
Moc děkuji za vyřešení problému, a ráda bych se zeptala, zdali doporučujete požádat o potvrdzení o bezdlužnosti/zrušení smlouvy.
Hezký den
Miroslava Plevková

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2019 08:13, před 7 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost a žádáme ji o potvrzení pro spotřebitelku zde i prostřednictvím e-mailové komunikace se spotřebitelkou.

Reakce společnosti

Publikováno
8.7.2019 10:06, před 7 měsíci

Vymáhání ze strany inkasní agentury bylo ukončeno. Ohledně potvrzení o bezdlužnosti se obraťte na společnost Mylando AG.

Alektum, s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.8.2019 06:55, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.9.2019 06:23, před 5 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.