Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:546
Z toho za letošní rok:18
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#33623Klamavá informace o ceně vstupenek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.06.2019, před 4 lety

Andrea Skalická

Znění stížnosti

Při objednávání 2 vstupenek na říjnový koncert, byla pořád jasně uvedena cena, kterou deklarují všichni obchodníci - 650,- vše jsem řádně vyplnila a najednou bum! Z účtu se mi strhlo přes 3 000,-!!! O jejich pravosti silně pochybuji!
Snažila jsem se společnost kontaktovat, ale pro normálního smrtelníka se jedná o nadlidský úkol. Jediné jejich doporučení zní: lístky přeprodat dál, což samozřejmě neudělám.


Produkt

Lístky na koncert Little Big


Požadované řešení

Jasným řešením pro všechny uživatele, kteří měli bohužel tuto zkušenost, je navrácení finančního obnosu v případě falešného lístku. pokud se zákazník na událost dostal, měl by mu být navrácen rozdíl v ceně. Dále by měla být možnost zakoupit cokoliv na tomto serveru, úplně zablokována.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.6.2019 15:10, před 4 lety

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitelku konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitelka tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohla by spotřebitelka požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje (např. že zbývá už jen omezené množství vstupenek), mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí se ve Švýcarsku nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, je známý spíše pod zkratkou "BFK", v angličtině je to Federal Consumer Affairs Bureau, pod zkratkou "FCAB".

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: +41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.7.2019 15:38, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.