Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:36
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#33709Neoprávněné vymáhání dluhu za nedodané zboží.

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

17 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
27.06.2019, před 7 měsíci

Alexander Demenev

Znění stížnosti

Společnost Alektum pod č. 267377 po mě vymáhá dluh ve výši 570,75 Kč za objednávku nějakého produktu Goodshave Men (Str), kdy věřitel je Mylando AG.

Mam od Alektum dopis 13.06.2019 a SMS 27.06.2019.

Jsem žádný produkt od Mylando AG neobdržel, a nevim, kdo to je.


Požadované řešení

Žádám o zastavení mého případu pro bezpředmětnost.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2019 19:16, před 7 měsíci

Pokud společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí prokázat, že k tomu má právní důvod. Spotřebiteli doporučujeme, aby společnost vyzval, aby mu doložila uzavření smlouvy, a aby dále prokázala, že zboží kupujícímu skutečně doručila. Pokud společnost zboží nedodala nebo pokud dokonce nebyla kupní smlouva uzavřena, není společnost oprávněna žádat zaplacení údajného dluhu.

Pokud je po spotřebiteli vymáhána částka subjektem, který není jeho původním smluvním partnerem, měla by mu společnost prokázat na základě jakého právního titulu po něm částku požaduje. Pokud došlo k postoupení pohledávky od určité společnosti, měla by společnost vydat společnosti ALEKTUM, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - uzavření kupní smlouvy. Spotřebitel může společnost informovat, že v případě prokázání právního titulu k úhradě pohledávky je ochoten svůj dluh splatit, v opačném případě, ať se společnost obrátí na soud, kde bude muset jako žalobce prokázat, že jí svědčí právo na úhradu předmětné pohledávky, v případě, kdy si je spotřebitel jistý neexistencí smlouvy nebo nedodáním zboží.

Reakce společnosti

Publikováno
4.7.2019 10:04, před 7 měsíci

Dobrý den,

na základě Vašeho vyjádření k případu č. 267377 u nás zastavujeme inkasní kroky a předáme Vašemu věřiteli k reklamaci.

Co se týká nastavení spolupráce se společností Mylando AG, obraťte se přímo na Vašeho věřitele na infolinku společnosti:
227 191 215 - 9 nebo email: infocz@mylano.shop nebo infocz@mylano.ch

Alektum, s.r.o.


Alexander Demenev

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.7.2019 18:34, před 7 měsíci

Dobrý den,
Mylando AG není můj věřitel a nejsem jeho smluvní partner, a proto nevidím důvod ho kontaktovat.

Mým cílem je uzavrit případ od společností Alektum.
Mám jen požadavku na potvrzení o bezdlužnosti, a čekám na jeho vyjádření.

Díky předem,
s pozdravem,
A. Demenev

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2019 10:16, před 7 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost, aby měla možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
8.7.2019 10:39, před 7 měsíci

Vymáhání ze strany inkasní agentury bylo ukončeno. Potvrzení o bezdlužnosti Vám vydá pouze věřitel Mylando AG, nakolik společnost Alektum, s.r.o. není vlastníkem vymáhané pohledávky.

Alektum, s.r.o.


Alexander Demenev

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.7.2019 16:05, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za poradu ke vyřízení.