Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:63
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#33714Nepřijetí reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.06.2019, před rokem

Jiří Čermák

Znění stížnosti

Nebyla přijata reklamace vadného výrobku s tím,že jsem ho rok a půl užíval což je dle prodavače a prodavačky dost. Při koupi jsem byl ujišťován,že záruka je 2 roky.
Vedoucí mi vydala písemné vyjádření s razítkem bez podpisu.
Cituji vyjádření psáno velkými písmeny: REKLAMACE NEBYLA UZNÁNA UŽÍVANÁ BYLA ROK A PŮL,NEUSTÁLE ROZSVÍCENÁ
Vyjádření můžu doložit.
Byl předložen daňový doklad č. 20026129,vadný výrobek a občanský průkaz.


Produkt

Retlux rll 246465 E27žárovka15w


Požadované řešení

1. vrátit peníze
2.výměna za stejný bezchybný výrobek


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.6.2019 10:31, před rokem

Uplatnit práva z vadného plnění není možné, pokud je vadou opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud však vytýkaná vada nesouvisí s opotřebením věci, je za tuto vadu odpovědný prodávající.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitelka právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitelka právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.8.2019 09:22, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.