Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#33787Změna produktové řady (tarifu)

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

22 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.07.2019, před rokem

Radka Marečková

Znění stížnosti

Dobrý den,
chtěla bych požádat o radu. Dne 7.4.2018 jsem u spol. C.E. podepsala smlouvu na el. + plyn, obojí na 2 roky. Z vyúčtování za el. z 19.6.2019 jsem zjistila, že mi k 1.1.2019 změnili svévolně a bez mého souhlasu sazbu a chtějí po mě doplatek 7 643,- Kč.(Ostatní v domě platí cca 10 000,- ročně, já bezmála 20 000,-.) Zažádala jsem o splátky, které mi písemně potvrdili a první splátka je k 15.7.2019.Dále mi na dotaz, jak je možné, že mi tarif změnili řekli, že původní již neexistuje, jelikož je v názvu 2018, tak je jasné, že je to jen na rok 2018 a poslali mi aktuální ceník, abych si vybrala levnější sazbu. Toto ale měli udělat předem. Neměla jsem dříve kde zjistit, že něco změnili a teď za to mám platit? (V tel. mi pán řekl, že hledá v obch. podm., kde jsem si to měla zjistit....-drzost a výsměch této společnosti mě vytáčí....nakonec mi řekl, že když mu skáču do řeči, tak se se mnou nebude bavit..!!) Obávám se, že s plynem to bude totéž, jelikož tam byl stejný tarif. Navíc dodnes mi běží ten drahý.
Mají právo měnit sazbu, aniž by mě upozornili a já se mohla rozhodnout? Jsem na mateřské dov. a nemám na to prostředky.
Velice předem děkuji za jakoukoliv pomoc a přeji hezký den.
Marečková Radka


Produkt

číslo smlouvy: CTA50248748, CTA50248747


Požadované řešení

Vrátit zpět na produktovou řadu Prim plus 2018 po dobu trvání smlouvy, popř. změna tarifu k 1.1.2019 na cenově obdobný Prim plus 2018 + nové vyúčtování


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2019 12:46, před rokem

Dle ustanovení § 11a zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, "Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy."

Dle ustanovení § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mohou být obchodní podmínky jednostranně měněny, nicméně musí být ujednáno, jakým způsobem o tom bude druhá strana vyrozuměna. Zároveň musí být straně ponechána možnost změnu takového závazku odmítnout. Jestliže nebyl spotřebitel řádně informován o změně ceny za energie dle smlouvy, popřípadě nebyl informován vůbec, bylo by takové jednostranné změnění ceny neúčinné. Spotřebitel by tak měl nárok na cenu dle předchozího tarifu.

V případě, že by mu nebyly poskytnuty energie za původně sjednanou cenu, mohl by v takovém případě spotřebitel namítat podstatné porušení smluvní povinnost dle ustanovení § 2002 občanského zákoníku, s kterým se pojí možnost okamžitého odstoupení od smlouvy.

V případě sporu s dodavatelem má spotřebitel možnost obrátit se na Energetický regulační úřad, který rozhoduje spory mezi zákazníkem a společností (více informací je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Reakce společnosti

Publikováno
23.7.2019 15:02, před rokem

Vážená paní Marečková,

dovolte prosím, abychom Vás touto cestou informovali, že jsme Vám k Vaší stížnosti poskytli vyjádření dopisem ze dne 12. 7. 2019, viz příloha.

K podané reklamaci spotřeby jsme Vám reakci odeslali dnes poštou i emailem na radkamareckova@seznam.cz, rovněž viz příloha.

Pro více informací jsme Vám dále k dispozici na zákaznické lince 840 841 842.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

Jiřina Batlíková
specialista kvality


Radka Marečková

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.7.2019 10:13, před rokem

Hodnocení: