Společnost


Meister Ludvík

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#3379Opětovná reklamace, nedodané zboží ani peníze

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 3 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.06.2014, před 7 lety

Jan Hochman

Znění stížnosti

Dne 15.1.2014 jsem přes internet objednal mobilní telefon samsung galaxy s4 za cenu 11800,-Kč.28.1.2014 jsem ho reklamoval na vypadávající zvuk, reklamace č.7661223 prodejce zamítl a telefon poslal zpět s uvedením telefonu do továrního nastavení.Telefon jsem opět reklamoval dne 10.2.2014 na stejnou závadu vypadávající zvuk. Od té doby jsem několikrát kontaktoval prodejce, telefonicky i přes email. Většinou se vymluvil že telefon je ještě v servisu. Poslední informace získané dnes 2.6.2014 po telefonu jsou, že telefon se nachází na poště a prodejce čeká na jeho návrat do obchodu. Zatím jsem slyšel jenom výmluvy a na můj dopis s požadavkem vrácení telefonu i kdyby byl poškozený nebo vrácení peněz prodejce nereaguje.


Produkt

mobilní telefon SAMSUNG GALAXY S4 - IMEI:35888050394262


Požadované řešení

Pokud možno vrácení reklamovaného telefonu, nebo vrácení peněz, klidně bez dobírečného které činilo 200Kč. Takže vrácení částky 11600Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.6.2014 15:45, před 7 lety

Reklamace včetně odstranění vady musí být dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel tak může požadovat výměnu nebo odstoupení od smlouvy. Tento nárok doporučujeme spotřebiteli vznést písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou). V odstoupení je nutné uvést způsob a lhůtu pro splnění závazku. Odstoupením se smlouva ruší a prodejce bude povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční prostředky. Jestliže tak neučiní, je možné se nároku domáhat soudně. V takovém případě soud přihlédne k existenci vady z pohledu spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.8.2014 20:52, před 7 lety

Subjekt Meister Ludvík byl o podaných stížnostech informován. Doposud však neprojevil zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Spotřebitelé mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným případným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.