Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:39
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 13 stížnostech.

#33853Nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
03.07.2019, před 7 měsíci

Marcela Koplová

Znění stížnosti

Dobrý den,
12.června jsem v tomto eshopu udělala objednávku č. 2007, za 1.429,-- Kč. Hned druhý den jsem bankovním převodem objednávku uhradila. Eshop 14.června potvrdil přijatou platbu.Pak se nic nedělo, zkoušela jsem několikrát volat na uvedené číslo, stále nedostupné...číslo je (viz referenční údaj).Dne 27.června jsem si na stránkách živnostenského úřadu na paní majitelku eshopu našla jiné telefonní číslo (viz referenční údaj), paní telefon zvedla, ale řekla, že to není ona, koho sháním...do 2 hodin mi přišla zpráva, že zásilka je odeslaná, ale zatím nic nedorazilo, na emailový dotaz, aby mi sdělila číslo zásilky, opět nereaguje, takže mám zato, že zásilka odeslaná není...


Produkt

kód zboží 1001 Tričko sestřička vel.XXl za 190,00Kč., kód zboží 096 Hrnek práce za 199,-- Kč., kód zboží 329 Hrnek Pracuji na 100% 190,--., kód zboží 277 Láhev na pití - Pro štěstí 250,--, kód 164 Hrnek Zdravotní sestra v počtu 4 ks po 150,-- za 600,-- Kč. Celkem 1.429,-- Kč.


Požadované řešení

Vrácení peněz na bankovní účet či okamžité dodání zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.7.2019 10:33, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.7.2019 12:37, před 7 měsíci

Dobrý den,

uvedené telefonní číslo opravdu nepatří mě jako majitelce, ani není našeho eshopu. Telefonní číslo, které paní spotřebitelka našla, bylo uvedeno na Firmy.cz, tato situace se řešila a číslo je již smazáno, jelikož klamalo naše zákazníky a opravdu volali na soukromé číslo paní, která nemá s námi nic společného. Nicméně jsem dostala potvrzení od paní Koplové, že balíček byl v pořádku doručen. Jana Gryc

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2019 15:57, před 7 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na spotřebitelku, aby měla možnost reagovat a stížnost uzavřít.


Marcela Koplová

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.7.2019 18:28, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Po podání stížnosti došlo během týdne k doručení zboží v plném rozsahu, tím považuji stížnost za vyřešenou. dTestu děkuji za pomoc při řešení a subjektu, na který mířila stížnost - jsem ráda, že nakonec vše dopadlo ke spokojenosti spotřebitele.