Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:460
Z toho za letošní rok:85
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#33981Špatné vyúčtování a poskytnutí služeb a cena

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

6 minut 35 sekund

Detail stížnosti

Publikováno
09.07.2019, před 5 měsíci

Katerina Richterová

Znění stížnosti

Dobrý den ,jsem velice zklamána s vyřízenim a postupem poskytnutí služeb ,byla mi slíbená určitá cena za služby a vyúčtování tomu neodpovídá a nesouhlasím s placením této částky a rada bych zjištění zpětného hovoru ,když se tyto služby vyřizovali.Chtela jsem přejít k jinému operátorovi ale bylo mi nabídnut výhodný tarif .


Požadované řešení

Prosím o vyřešení a dodržení nabídky která mi byla nabídnuta ,nesouhlasím s fakturou a do te doby pokud se to nevyřeší fakturu nezaplatim ve výši která mi byla stanovena .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.7.2019 12:42, před 5 měsíci

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o klamavou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí v oblasti elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad s podnětem, že byl porušen zákon. Spotřebitelka může také žádat náhradu škody, která jí vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany společnosti.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s vyúčtováním, je vhodné uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je možné podat nejpozději do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. V odůvodněných případech na žádost spotřebitelky může Český telekomunikační úřad rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. V případě, že společnost reklamaci zamítla, může se spotřebitelka do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případný spor by mohl být řešen pouze před Českým telekomunikačním úřadem, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.