Společnost


www.lightinthebox.com

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#34000Nedodané zaplacené zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 hodin 34 minut

Detail stížnosti

Publikováno
09.07.2019, před 7 měsíci

Dagmar Sidorová

Znění stížnosti

Před téměř 2 měsíci jsem zaplatila objednávku č.33284228. Zboží mi stále nepřišlo a není ani zaevidováno na mém účtu objednávek. žádám o zaslání mé zaplacené objednávky, nebo vrácení peněz na účet Děkuji za spolupráci a pochopení. S pozdravem Dagmar Sidorová


Produkt

ZAPLACENÁ OBJEDNÁVKA 33284228, CULÍK NA SKŘIPCI barva # 27 , výrobní číslo 1617328


Požadované řešení

Zaplkacenou objednávku ( č. 33284228 ) zaslat, nebo vrátit peníze na účet, DĚKUJI


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2019 06:03, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Pro spotřebitelku je velmi cenná informace, odkud je e-shop provozován. Pokud se jedná o zemi mimo EU, neplatí zde evropským právem upravená ochrana spotřebitele a naše dozorové orgány nemají vůči takovému prodejci žádné pravomoci. Vzhledem k faktu, že se jedná zřejmě o subjekt ze státu, který není členským státem EU, neúčastní se vytváření evropského justičního prostoru a nebude úplně jednoduché se svého nároku domoci.

Pokud by se jednalo o provozovatele e-shopu z EU, Norska či Islandu, doporučujeme spotřebitelce obrátit se Evropské spotřebitelské centrum (ESC), které poskytuje spotřebitelům informace o jejich právech na jednotném evropském trhu. Právníci ESC bezplatně pomáhají spotřebitelům poměrně rychle a efektivně řešit jejich problémy s obchodníky z jiných zemí EU, Norska či Islandu. ESC působí při České obchodní inspekci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.7.2019 10:41, před 7 měsíci

Spotřebitelka nám sdělila, že jí byly peníze vráceny. Stížnost proto uzavíráme.