Společnost


MI SPORT d.o.o.

Počet nahlášených stížností:144
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#34063Nedodaný tovar Rest Repeller

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.07.2019, před 11 měsíci

Hana Rajcsányiová

Znění stížnosti

Už to trvá 1 mesiac, čo som objednal tovar Pest Repeller, zaplatila som hneď, a odvtedy nič. Ani sa mi neozvali. Už som písal kopu mail-ov, a nič. Nezodpovedná firma. Aspoň keby sa ozvali, ale sú jak myši. Nezodpovedný ľudia.


Produkt

Rest Repeller


Požadované řešení

Prosím vrátiť peniaze na môj účet. Ďakujem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2019 14:20, před 11 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící ve Slovinsku, má spotřebitel možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2019 13:50, před 10 měsíci

Spotřebitel nám sdělil, že mu zboží bylo doručeno. Stížnost proto uzavíráme.