Společnost


ONLINE INVESTMENTS 16 s.r.o.

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#34065Nenabídli mi při 2.reklamaci vrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.07.2019, před 11 měsíci

Klára Laudátová

Znění stížnosti

Ráda bych se obrátila se stížností na společnost System smart. Bohužel mi nebyli schopni po emailech sdělit jejich IČ. Podle tohoto jména je nenajdete v obchodním řejstříku. To už je poněkud podezřelé.

Zakoupila jsem v jejich eshopu iPhone 6s v březnu 2018. K prvnímu problému došlo v červenci 2018, kdy telefon opravili. Na podzim se mi rozbil diplej, který jsem nechala vyměnit u autorizovaného oprave Apple. Tam zjistili, že oprava nebyla provedena řádně. Chyběli šroubky, nebyla přilepená bateria a další. Na jejich doporučení jsem telefon znovu reklamovala a žádala po obchodníkovi peníze. Bohužel mi nevyhověli a poslali nový telefon, který jsem tedy přijala.

Bohužel po půl roce od obdržení nového telefonu se znovu objevila závada. Nefunkční mikrofon. Telefon jsme v červnu poslali znovu na reklamaci a žádali jsme navrácení peněz. Bohužel opět bez úspěchu. Reklamaci chtějí řešit opravou, protože se jedná o první reklamaci u nového přístroje. Bohužel mi už opakovanou reklamací vznikli náklady na odesílání zásilky na jejich P.O. Box. a také není nikde záruka, že telefon bude opraven řádně a nevznikne znovu nějaký problém. Proto žádám o navrácení peněz. Ale z jejich strany mi není vyhověno. Snažila jsem se domluvit, ale bohužel nevěřím, že jejich opravy jsou kvalitní. A zdá se mi nanejvýš podezřelé, že by se projevily problémy dvakrát po sobě u telefonu iPhonu.


Produkt

iPhone 6s


Požadované řešení

Jelikož už jsem k nim posílala telefon třikrát, tak bych chtěla získat zpět peníze za zakoupené zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2019 15:43, před 11 měsíci

Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 2169 odst. 2 občanského zákoníku, že pokud zboží nelze řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak má kupující právo na dodání nové věci bez vad, výměnu součásti věci, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy.

O větší počet vad se jedná v případě, kdy se na zboží vyskytují alespoň tři vady současně, přičemž každá z nich musí bránit řádnému užívání věci, nebo pokud se na zboží postupně vyskytnou čtyři různé odstranitelné vady.

O opětovném vyskytnutí vady po opravě mluvíme tehdy, jestliže se na zboží objeví stejná vada, která byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. Při třetí reklamaci stejné vady lze tedy vznést nárok na odstoupení. Ale i v tomto případě se jedná o reklamační řízení a prodávající může oprávněnost reklamace posoudit, vyžaduje-li to povaha vady.

Charakterem stejné vady se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 33 Cdo 2979/2012. Dle citovaného rozhodnutí lze o stejné vadě hovořit za situace, kdy se vada projevuje stejně ve vlastnostech věci.

V případě uznané reklamace má spotřebitelka nárok dle ustanovení § 1924 OZ také na proplacení účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Nejčastěji tedy na proplacení poštovného.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.8.2019 17:47, před 10 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.