Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2600
Z toho za letošní rok:286
Stále v řešení:140
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 494 stížnostech.

#34067Neoprávněné strhnutí platby

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 29 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.07.2019, před 11 měsíci

Helena Prokšová

Znění stížnosti

Dobrý den,

stejně jako většina lidí, která naletěla této firmě se toto týká i mě.
Dne 9.6.2019 jsem se zaregistrovala u této seznamovací společnosti, kde po registraci a bezplatném vyplnění osobnostního testu jsem zjistila, že abych mohla vidět ostatní uživatele a profily, musím zaplatit nějaký malý poplatek (vím, že to bylo méně než mi ve skutečnosti strhli- cca 39 kč). V reálu mi z účtu odešlo 156 Kč. Částka, která mě v daný moment nepálila i přesto, že byla vyšší než bylo uvedeno se o měsíc později mnohonásobně zvětšila. Tou dobou jsem aplikaci již nepoužívala (v reálu jsem ji využívala zhruba 2 dny od registrace a pak vůbec). Během června jsem se účet pokoušela klasicky zrušit prostřednictvím - Zrušit účet ale to mi nebylo umožněno z důvodu, že využívám Premium účet. Tak jsem si řekla, že až mi vyprchá Premium účet tak ho zruším. Ale dnes, 11.7.2019 se podívám zda mi přišla výplata a nestačím se divit. Z účtu mi samovolně zmizelo 2247Kč - oni teda v tuto chvíli ještě neodešli, ale mají status PŘEDAUTORIZACE a čeká na přijetí u těch vydřiduchů. Jelikož jsem nenašla mobilní kontakt na tuto společnost, okamžitě jsem volala do své banky kde mi bylo doporučeno kartu blokovat - i z důvodu, aby mi vydali novou a společnost neměla možnost si dále strhávat. Napsala jsem email, že chci okamžitě navrátit strženou částku a že chci skončit veškerý vztah s touto společností a zpět mi přišla pouze automatická odpověď, že mi někdo do 5-ti pracovních dní odpoví a že je také možné, že jim můj email spadne do spamu.


Produkt

účet Helena, 25 let, Teplice


Požadované řešení

1-Chtěla bych peníze zpět!
2-Zrušit veškeré závazky, účet apod. s touto firmou!!! - BEZ SANKCÍ!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.7.2019 16:56, před 11 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď například prostřednictvím e-mailu.

Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Reakce společnosti

Publikováno
12.7.2019 20:39, před 11 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.8.2019 14:13, před 10 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2019 08:40, před 9 měsíci

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.