Společnost


Elimat investment s.r.o.

Počet nahlášených stížností:38
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#34086Nevrácení peněz za nevyužité vouchery

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.07.2019, před rokem

Alena Řezníčková

Znění stížnosti

Dobrý den,
ráda bych podala podnět k šetření - bezdůvodné obohacení společnosti Elimat Investment, s.r.o., která je vlastníkem a provozovatelem kosmetické kliniky Platan Clinique.
Dne 19.2.2018 a 31.7.2018 jsem zaplatila za dvě kosmetické procedury převodem z účtu částky 3.120,- a 6.930,- Kč. Služby měly být poskytnuty na klinice v Olomouci. Opakovaně jsem se pokoušela objednat na termín ošetření, ale klinika v Olomouci byla ( a vlastně nadále je ) v rekonstrukci. Byla dokonce prodlužovaná platnost voucheru. Dne 12.11.2018 mi byl ze strany kliniky zrušen sjednaný termín ošetření. Požádala jsem tedy o navrácení financí za uvedené poukazy ( pokud nemohu čerpat služby z důvodů na straně kliniky ). Dne 19.11.2018 mi bylo přislíbeno vrácení finanční částky do 30- ti pracovních dní. Od tohoto dne opakovaně, bezvýsledně žádám o navrácení peněz a dostává se mi "ujišťování, omluv a výmluv" bohužel bez kýženého efektu.
Děkuji
Řezníčková A.


Produkt

Poukaz č. 9820334377 Thermage CPT a poukaz č. 2995229021 Ultherapy Q-SMAS


Požadované řešení

Splnění slibu z loňského roku a navrácení peněz obratem na můj účet ( tento byl společnosti sdělen) !


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.7.2019 10:36, před rokem

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
29.7.2019 10:55, před rokem

Dobrý den paní Řezníčková

velice se omlouváme, skutečnost je taková, že finanční problémy nám vznikly, právě kvůli zavřené klinice v Olomouci, kdy se postupně reklamuje několik set objednávek, to způsobilo zastavení finančních toků v bance, kdy nám nebylo umožněno penězi v bance manipulovat. Budeme dělat vše aby Vám byly peníze co nejdříve vráceny zpět.

Děkujeme za pochopení

Petra Holanová
Elimat investment s.r.o.


Alena Řezníčková

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.8.2019 06:57, před 12 měsíci

Hodnocení: