Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:387
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#34143Nevyplaceno za prodej lístků

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.07.2019, před 11 měsíci

Tomáš Lecián

Znění stížnosti

14. 5. jsem zakoupil 2x obyčejný lístek na Scootera do Českých Budějovic přes portál Viagogo. V průběhu placení mi bylo automaticky přihozeno k celkové částce 500 Kč (rezervační poplatek). Do teď nerozumím za co to jako má být. Celkově mě vyšel jeden lístek na 1100,- Kč místo normálního předprodeje za 600,- Kč. Lístky jsem se snažil po čase prodat z důvodů vytíženosti, ale nikdo je nechtěl. Nabídla se mě možnost prodeje přes Viagogo. Portál díky mému souhlasu vstupenky prodal a slíbil mě vrácení pěnez za lístky bez rezervačního poplatku. Prodej vstupenek proběhl 11. 6. a do teď jsem od nich neobdržel ani halíř. Velkým problémem je i jediná komunikace s portálem přes USA číslo: +18772632410.


Požadované řešení

Chtěl bych co nejrychleji vrátit mé peníze nebo dostat nějaké vysvětlení. Po měsíci volání na slepou linku si člověk myslí, že byl okraden.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.7.2019 17:27, před 11 měsíci

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky platné, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje (např. že zbývá už jen omezené množství vstupenek), mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí se ve Švýcarsku nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, je známý spíše pod zkratkou "BFK", v angličtině je to Federal Consumer Affairs Bureau, pod zkratkou "FCAB". Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu: https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.8.2019 06:21, před 10 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.