Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:390
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#34152Viagogo - jiná cena

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

29 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.07.2019, před rokem

Kristýna Černá

Znění stížnosti

Při nákupu vstupenek na koncert skupiny Wardruna v Praze na mě jako první ve vyhledávači vyskočilo Viagogo, proto jsem nabyla dojmu, že jde o oficiálního prodejce. Vstupenky měly stát 1324, což je předražené oproti jiným serverům, jak jsem posléze zjistila. Zadala jsem platbu kartou a ke dvěma vstupenkám se mi přičetlo téměř 1000 kč, vyskočila částka 3635 kč. Před tím nebyla výše a vůbec přítomnost poplatků nikde uvedena. Chtěla jsem platbu okamžitě stopnout, ale už to nešlo. Nepřišla ani autorizační SMS od banky, peníze se strhly z účtu okamžitě. Banka uvedla, že poté co se platba zaúčtuje, což může trvat několik dní, mohu podat žádost o reklamaci, o uznání reklamace rozhoduje banka. Existuje nebezpečí zneužití údajů z karty, proto jsem platební kartu okamžitě zablokovala. Autorizační SMS je odesílána pouze pokud prodejce tuto službu podporuje, což mě velice překvapilo, myslela jsem, že je to služba banky pro ochranu klienta. Bohužel až poté jsem začla pátrat na internetu a dozvěděla se o podvodných praktikách Viagogo a množství stížností. Následně mi přišel mail, že vstupenky budou ke stažení v týdnu před koncertem, což je za 4 měsíce. Ani tato skutečnost nebyla nikde uvedena. Nicméně vstupenky přišly ještě tentýž den, s tím, že jakmile je stáhnu, mám je zkontrolovat a pokud se mi nebude něco zdát, mám ihned kontaktovat Viagogo. jenže odkaz kontaktu je nefunkční. Mohu se dostat pouze na sekci otázek a odpovědí, kde se dozvím jen to, že vstupenky nelze vrátit. Mám obavu vstupenky stáhnout, že budou falešné, což není podle recenzí na internetu vyjímkou a člověk nemá možnost to ověřit dřív, než u vstupu na koncert. Kontaktovala jsem ČOI a čekám na odpověď.


Produkt

Nákup vstupenek na Viagogo AG, sídlo ve Švýcarsku


Požadované řešení

Požaduji vrácení celé částky, která mi byla stržena z účtu. Ideálně zákaz činnosti serveru Viagogo AG v ČR.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.7.2019 17:44, před rokem

Pokud by společnost vstupenky přímo prodávala, musí být inzerovaná cena pro spotřebitele konečná včetně všech daní a poplatků. Společnost však dle svých obchodních podmínek vystupuje v právním vztahu pouze jako zprostředkovatel prodeje, spotřebitel tak smlouvu uzavírá s třetí osobou, která však nemusí být podnikatelem. V takovém případě, kdy prodávající nevystupuje v právním vztahu jako podnikatel, se ustanovení na ochranu spotřebitele nepoužijí (v ceně by tedy nemusely být započítány všechny poplatky). Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími. České právo nezakazuje přeprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce za vyšší cenu, než která je na vstupence uvedena. Pouze v případech, kdy by byla nová cena v hrubém nepoměru k ceně původní, mohl by zákazník požadovat zrušení smlouvy a navrácení peněžních prostředků, neboť by se jednalo o neúměrné zkrácení. Co by se však v konkrétním případě považovalo za hrubý nepoměr by mohl posoudit jedině soud.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, nebo dodá vstupenky falešné, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky platné, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje (např. že zbývá už jen omezené množství vstupenek), mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí se ve Švýcarsku nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, je známý spíše pod zkratkou "BFK", v angličtině je to Federal Consumer Affairs Bureau, pod zkratkou "FCAB".

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: +41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.8.2019 06:14, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.