Společnost


PONATURE s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#3417Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 měsíců 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.06.2014, před 7 lety

Roman Čespiva

Znění stížnosti

Neuznali mi reklamaci bot Trail II. s oduvodněním že obuv byla intenzivně užívána a že životnost obuvi může být kratší než záruční doba.Obuv byla používána jen běžně a na kračí životnost mě při koupi neupozornili.Naopak mi tvrdily že tyto boty jsou obzvlášt vhodné pro náročný horský terén...Boty byly zakoupeny ve značkové prodejně fy:Envy.Adresa:OD Elan,nam.Republiky 860.Havířov 73601


Produkt

Obuv Trail II


Požadované řešení

Navrácení peněz....


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.6.2014 15:45, před 7 lety

V případě, že již uplynulo více než 6 měsíců od převzetí výrobku a spotřebitel s výsledkem reklamace nesouhlasí, může si nechat vypracovat znalecký posudek, ve kterém se znalec bude zabývat existencí a povahou vady. V případě, že posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel právo na řádné vyřízení reklamace a na úhradu znalečného. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo na mechanické poškození obuvi,proto je nutné v posudku prokázat, že se jedná o vadu. Životnost obuvi nutně nemusí být totožná s délkou záruky, záleží na skutečnostech jako jsou intenzita používání obuvi a péče o obuv.

Reakce společnosti

Publikováno
11.6.2014 10:14, před 7 lety

Přestože si za svým vyjádřením stojíme, poškození obuvi je následkem nesprávného užívání, kdy díky nedostatečné fixaci obuvi na noze došlo ke zvýšenému volnému pohybu s následným roztažením obuvi a rozedření materiálu vnitřní patní části, jsme ochotni se, se zákazníkem domluvit k oboustranné spokojenosti.
Obuv jsme ochotni na naše náklady nechat opravit, při současném stavu poškození nelze zajistit původní stav a komfort.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.6.2014 13:10, před 7 lety

Domluva je samozřejmě možná, pokud na ní přistoupí obě strany. V opačném případě by spotřebitel musel využít možnost popsanou v našem předchozím stanovisku.


Roman Čespiva

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.6.2014 20:52, před 7 lety

Nesouhlasím s vyjádřením vašeho reklamačního technika o nesprávném užívání a značném opotřebení obuvi.Měl jsem je jen párkrát na horách(k čemuž jsou tyto boty určené) a tkaničky si zavazuji vždy!!!!!Přikládám fotografie na kterých je patrno že šlo o vadu materiálu a že boty nejsou prošlápnuté do stran....S opravou nesouhlasím neboť jsem ztratil důvěru ke kvalitě této značky a na horách potřebuji mít opravdu kvalitní obuv na kterou se mohu spolehnout.Žádám navrácení finanční částky kterou jsem za boty zaplatil...

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.6.2014 16:33, před 7 lety

Nepřísluší nám, abychom se vyjadřovali k povaze či existenci vady. O oprávněnosti reklamace rozhoduje prodávající, respektive nese odpovědnost za její vyřízení, i když si nechá zpracovat posouzení od jiného subjektu. Pokud své stanovisko prodávající nezmění a spotřebitel nebude souhlasit s dohodou, bude na spotřebiteli, aby prokázal, že se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.3.2015 13:00, před 6 lety

Jelikož se s ohledem na vyjádření stran nepodařilo dosáhnout shody, stížnost uzavíráme.