Společnost


A3 SPORT s.r.o.

Počet nahlášených stížností:115
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#34227Neuznaná reklamace bot

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
18.07.2019, před 4 lety

Tomáš Avenue

Znění stížnosti

Reklamoval jsem boty. Rozlepují se a to obě dvě. Zamítavé stanovisko s odborným posouzením, že byla obuv promočena není nějak podložena a rozhodně nesouhlasím. Jedná se o obě boty rozlepené a je minimálně podivné, že zkušenosti zákazníků jsou naprosto stejné. Petr Janata, který posuzuje reklamace a to naprosto bez důkazů by měl zvážit tyto reklamační praktiky, protože nejedná evidentně v souladu se zákonem, ale přistupuje na nekalé praktiky A3 SPORT. Vzhledem k přístupu A3 SPORT jsem nucen řistoupit k mimosoudnímu řešení a šíření negativní reklamy. V A3 SPORT už nikdy nic.


Produkt

CONVERSE CT OX


Požadované řešení

Vrácení finanční částky bez výmluv a nekalých praktik


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.7.2019 10:29, před 4 lety

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Nesouhlasí-li spotřebitel s odborným posudkem, musí jeho závěry rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci. Více informací vyřizování reklamací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2019 16:13, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.