Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:535
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#34288Špatný vyúčtování

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.07.2019, před rokem

Ivana Králova

Znění stížnosti

Mám tarif od zaměstnávatele a mohu si pod sve číslo dát 4 kontakty. Nyní koncem května jsem pod sve číslo přidala číslo bratra a jeho přítele, kteří chtěli mobilní internet. Vyjednala jsem vše by pobočce, kde mě nabídli i levnější pevný internet. Za 2 dny jsem si vzpomněla, že jsem neuvedla, že číslo mého bratra a jeho přítele budou pod jejich fakturační skupinou. Vyřidila jsem telefonicky. Pote přišlo chybný vyúčtování. Obhajovali se tim, že to neuvedla na prridejně a že musím fakturu zaplatit. Zaplatila. A nyní mi po měsíci o pět přišla chybna faktura a dokonce mam platit oba internety starý i nový tak to jsem si pomohla.


Produkt

Tarif T 30 hit


Požadované řešení

Snažila jsem se spojit s nadřízeným t- mobile, který by to se mnou řešil. Neúspěšně. Odvolali mě na písemnou stížnost na jejich pobočku do Prahy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2019 11:03, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o klamavou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí v oblasti elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad s podnětem, že byl porušen zákon. Spotřebitelka může také žádat náhradu škody, která jí vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany společnosti.

Nesouhlasí-li spotřebitelka s vyúčtováním, je vhodné uplatnit reklamaci. Reklamaci na vyúčtování ceny je možné podat nejpozději do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. V odůvodněných případech na žádost spotřebitelky může Český telekomunikační úřad rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. V případě, že společnost reklamaci zamítla, může se spotřebitelka do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případný spor by mohl být řešen pouze před Českým telekomunikačním úřadem, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.