Společnost


MADDANA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#34380Nedodání zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
25.07.2019, před rokem

Markéta Kusmičová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 17. 7. jsem si objednala dvě sady povlečení na stránce levnaprosteradla.cz v hodnotě 600 Kč (+ 109 Kč poštovné).
Dosud mi přišel pouze potvrzovací e-mail. Proto jsem včera na zadaný informační e-mail poslala dotaz na mé zboží, na který mi nebyla poslána žádná odpověď.
Proto jsem dnes zkusila zavolat na uvedené číslo, ale operátor mi řekl jen "volaný účastník je dočasně odpojen z provozu".
Nemůžu tedy nikoho v této věci kontaktovat.

Na recenzích na internetu jsem se dočetla, že firma nereaguje, neodpovídá a zboží neposílá.
Nevím, jak v této věci dále postupovat.

Děkuji.


Produkt

Bavlněné povlečení MICHAELA azurové, 140x200cm, 70x90cm


Požadované řešení

Samozřejmě bych chtěla své zboží, pokud by to ale nebylo možné, tak žádám o urgentní vrácení plné částky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.7.2019 23:28, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Není-li možné se s prodávajícím spojit prostřednictvím telefonu, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.8.2019 19:20, před 12 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.