Společnost


JAREA, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#34622Neuhrazený pobyt v hotelu JEF

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
06.08.2019, před rokem

Iva Tichá

Znění stížnosti

Dobrý den, zaplatila jsem pobyt pro dva v Česko-Saském Švýcarsku- pobyt 5dnů/4noci (zaplaceno:dne 15.5.2019 =3499Kč=).Pobyt byl objedná na termín 26.8-30.8.2019. Dne 15.5.2019 mi byl vygenerován voucer č. 3593-2575463731297, ten byl zaslán do hotelu a rezervace byla potvrzena. Dne 1.8.2019 mi přišel e-mail o insolvenci firmy Jarea a tudíž rezervace není platná. Proto žádám o vrácení peněz. Děkuji. Tichá


Produkt

Pobyt v Česko-Saském Švýcarsku Varianta B, 5dnů/4noci =3499=Kč


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2019 14:29, před rokem

Z obchodních podmínek (https://www.slever.cz/obchodni-podminky) společnost JAREA, s.r.o. vystupuje jako zprostředkovatel poskytnutí služeb (kdy je pomocí zprostředkovatele smlouva uzavřena přímo s poskytovatelem služby, např. penzionem) nebo jako přímý prodávající. Postup v případě nesplnění závazku se v těchto situacích liší.

Jde-li o zprostředkování, pak se odpovědnost slevového portálu váže zásadně ke správnému vystavení voucheru, případně garanci jeho použitelnosti.

V případě platební neschopnosti slevového portálu je pro spotřebitele příznivější, pokud portál vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Od chvíle, kdy spotřebitel voucher obdrží, může totiž trvat na dodání zboží či poskytnutí přislíbené služby, protože uzavřenou smlouvou je vázán přímo samotný obchodník poskytující službu. Insolvence slevového portálu na takový závazek nemá vliv. Penzion si vybral zprostředkovatelský server a to, že zkrachuje, je riziko podnikání - penzion si mohl svobodně zvolit formu, jakou budou oslovovat zákazníky. Pokud zvolil slevový portál, tak přijal rizika s tím spojená. Zprostředkovatelské smlouvy upravují ustanovení § 2445 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

Tím, že si spotřebitel objednal ubytování přes slevový portál došlo k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a penzionem. K platnému uzavření smlouvy došlo již ve chvíli, kdy bylo ubytování objednáno. Poté vznikla spotřebiteli povinnost zaplatit, což učinil a penzionu vznikla povinnost ubytovat zákazníka a splnit dohodnuté služby. Spotřebitel může tedy na poskytnutí ubytování trvat. V případě kdy slevový portál vystupoval jako zprostředkovatel, doporučujeme kontaktovat penzion a trvat na tom, aby svůj závazek z uzavřené smlouvy splnil, tedy, aby poskytl sjednané služby.

Nepodaří-li se spor s poskytovatelem (v případě kdy slevový portál vystupoval jako zprostředkovatel) vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Hůře jsou na tom ti, s nimiž slevový portál uzavřel kupní smlouvu (nebo smlouvu o poskytnutí služeb) v postavení prodávajícího (poskytovatele). V takovém případě je třeba, aby se spotřebitel pohledávky z nesplněného závazku uplatnil svou pohledávku přihláškou do insolvenčního řízení. Podrobnější informace o probíhajícím insolvenčním řízení nalezne spotřebitel na webových stránkách: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=8B416B574AA23679E05333F21FAC60E9 Formulář přihlášky je k nalezení zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.8.2019 07:31, před rokem

Dne 18. 7. 2019 bylo rozhodnuto o úpadku společnosti a o prohlášení konkursu na její majetek. Všichni věřitelé společnosti mohou své pohledávky nyní uplatňovat pouze v insolvenčním řízení a to jejich přihlášením (přihlášku pohledávky a pokyny pro její vyplnění je možné vyhledat na webové adrese https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR). Přihlásit svou pohledávku lze do 18. 9. 2019.

Jelikož se spotřebitelka může aktuálně domáhat svého nároku pouze v insolvenčním řízení, stížnost uzavíráme. V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.