Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2697
Z toho za letošní rok:386
Stále v řešení:89
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 500 stížnostech.

#34624Seznamka - problém s ukončením registrace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

30 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.08.2019, před rokem

Zuzana Kantorová

Znění stížnosti

Dobrý den Vážená společnost,

všimla jsem si, že se zde řeší mnoho případů společnosti Be2 S.á.r.l..
Jsem ve stejné pozici, kdy si připadám, že byl na mne vznesen podvodný způsob komunikace s touto seznamkou.

Všechny souvislé zkušenosti již znáte, dle případů např.:
https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/21304/vypoved-academic-singles

Chtěla bych podotknout, že v případě, když jsem se registrovala, bylo uvedeno že vstup do seznamky je bezplatný, registrace, zadání osobních údajů a podobně.

V další fázi, abych mohla vidět na zprávy s jinými lidmi v seznamce, jsem si měla aktivovat prémiové služby, na první měsíc pouze za 149 Czk, platební bránou, platba z karty. Který dle jejich podmínek lze odhlásit.

K odhlášení již ale nedošlo. Protože po měsíci jsem opomněla na lhůtu, kdy je již na seznamce prémiová služba aktivní. Podotýkám, že mi nebylo zřejmé ani jasné, jakým způsobem se lze ze seznamky deaktivovat. Při vstupu do prvního měsíce se jenom píše, že se musíte včas odhlásit, ale už se nepíše, kolik vás bude stát, pokud to nebudete umět, nebo nezvládnete. Nebudete vědět jak.

Až po zaplacení za první měsíc členství, dostane srozumitelné informace, že další prémiové služby jsou zpoplatněny. Že budou automaticky strhávány z účtu jsem si nebyla schopna uvědomit, protože takové jednání mi přijde nesrozumitelné pro běžného zákazníka.
Mají přístup k mé kreditní kartě, tedy si mohou sami brát poplatky z mého účtu, aniž bych to měla možnost schválit?
Každou platbu, kterou provádím přes kartu nebo banku, musím jednotlivě potvrzovat kódem, který mi přijde do SMS zpráv. Jak je možné, že u této společnosti může probíhat neomezené množství plateb po jednom prvním zadání? To mi nebylo včas dostatečně vysvětleno.

Také mi nebylo zřejmé, že nelze deaktivovat účet, již první den po neuhrazení dalších služeb, které žádají uhradit na tři měsíce dopředu. Já seznamku nevyužívám, nechci využívat nadále a není mi tam příjemně ani sympaticky.
Vyzkoušela jsem celý účet deaktivovat, ale bohužel to není možné, dokud jim neproběhne platba ve výši 2 247,-- Czk. S vyhrožováním momentálně manipulačních poplatků 283,-- a sankcí za služby, které v žádném případě nechci využívat.

Hledat kde je v mém profilu část nastavení, kde si údajně můžete deaktivovat své služby nenajdete. Tento přístup není k dispozici, jenom vás na něj odkazují. Ale nikde k němu na svém profilu nemáte přístup.

Žádat pouze o zaplacení, i když jsem podala žádost o zrušení mého účtu je podle mne velmi podvodné jednání. V případě, že mám platit za něco dopředu, přičemž těchto služeb nechci využívat. Ať už je ve smluvních podmínkách zaobaleně schováno možnosti výpovědi. Z praktického hlediska je to pro nováčka na seznamce zřejmě velmi nesrozumitelné samo o sobě. Lidé neví rady. Viz tolik případů a stížností.

Měsíční lhůta mi zřejmě vypršela 2.8.2019, automatickou splátku si žádali od mé banky 3.8.2019 v noci. 4.8.2019 ráno mi banka oznamuje, že nemám dostatek prostředků na účtu pro opakovaný pokus strhnout mi peníze z účtu, pro platbu, kterou si tato společnost bez mého vědomí i souhlasu vyžaduje. Karta je nyní neaktivní. Platba neproběhla.

Na mou žádost o výpověď poslala společnost výhružný email. Nevím jak mám postupovat, když seznamka nemá v zájmu vyhovět zákazníkovi a jenom se pře o finance, za služby, které je si vědoma, že zákazník využívat nechce. Toto beru jako neetické jednání, za účelem připravit co nejvíce lidí o peníze. Bez toho, aniž by tato služba pro ně měla nadále jakýkoliv význam.

Podotýkám, že ano - naivně jsem souhlasila s prvním měsícem členství, abych si vůbec mohla prohlídnout, jak to funguje. A až po zaplacení a provedení dané platby přišel teprve email, jak to bude nadále fungovat. tedy podvod chápu i v tom, že do té doby to z podmínek smlouvy nebylo dostatečně zřejmě ani jasné. Takže žádný zákazník z této podvodné smlouvy nemá možnost vycouvat, pokud neví, jak se včas deaktivovat.

Děkuji za projednání mé žádosti.
Zuzana Kantorová


Produkt

academic-singles


Požadované řešení

Prosím o variantu řešení, jak s dotyčnou firmou komunikovat, v případě že její správci jsou vykonavatelé moci společnosti za účelem získat za jakoukoliv cenu peníze ze zákazníka, i v případě, že jsou tyto aktivity nemorální. A správci - zákaznický servis této společnosti jsou si toho vědomi.
Děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.8.2019 11:19, před rokem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Navíc ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat. Spotřebitelka proto není povinna společnosti nic hradit, neboť smlouva nemohla být bez jasného a informovaného souhlasu spotřebitelky automaticky prodloužena. Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitelka rovněž požádat o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Spotřebitelce dále doporučujeme, aby pro jistotu smlouvu vypověděla. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitelka využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz). Pokud společnost spotřebitelce brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitelku na jejích právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Reakce společnosti

Publikováno
6.8.2019 14:09, před rokem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Zuzana Kantorová

Reakce spotřebitele

Publikováno
6.8.2019 15:37, před rokem

Dobrý den, děkuji za Vaši rychlou odezvu a také děkuji za reakci společnosti, kam se mám věcně obrátit. Právě jsem odeslala svou žádost s výpovědí.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.9.2019 07:05, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Zuzana Kantorová

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.9.2019 08:43, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, společnost k níž byla vedena stížnost se zde na vyjádření nepodílí. Nemám se tedy k čemu nadále vyjadřovat. Uzavírám tedy tuto debatu. Děkuji.