Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:35
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#34680Nevrácené peníze za obchodem zrušenou objednávku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.08.2019, před rokem

Martin Kůžel

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 30.1.2019 mi bylo obchodníkem sděleno, že musí zrušit část mojí již uhrazené objednávky, s tím že mám uvést číslo bankovního účtu pro vrácení peněz. Toto bylo obchodníkovi posláno dle pokynů 2.2.2019. Do dnešního dne 7.8.2019 nejsou peníze připsány a to přes opakované urgence. Na infolince operátorka vždy slíbuje, že věc prověří a ozve se zpět, což se nikdy nestalo. Na dotaz s kým mluvím se ani nepředstaví s odůvodněním, že je to jejich standard a že se nepředstavují (musím se tedy spokojit s představením zákanická podpora apod.), se stejným zdůvodněním ani nepřepojí na nikoho kompetentního, kdo by byl ochoten věc řešit. Na emailové urgence nikdo nereaguje. Jakožto vedoucí pracovník zákaznické podpory vnímám přístup obchodníka jako vysoce neprofesioánlní. Působí na mne dojmem, že zákazník je hned na posledním místě, hlavně že má inkasované peníze.


Produkt

Demon ski helmet black matt Art.č.: 1812029 Velikost: 56 Barva: černá


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2019 12:44, před rokem

Mezi subjekty byla uzavřena kupní smlouva, ze které stranám vznikají práva a povinnosti. Povinností prodávající je zboží dodat. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Jako zákonný důvod připadá pouze následná nemožnost plnění, kdy se dluh stane nesplnitelným až po vzniku závazku (např. zboží se přestalo vyrábět). Ovšem musí se jednat o objektivní stav. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.9.2019 17:21, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.