Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:552
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 141 stížnostech.

#34776Žádost zrušení VIP ČLENSTVÍ v dodržení stanovené 4 denní lhůty + Žádost zrušení celého učtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 26 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.08.2019, před 5 měsíci

Ondřej Hudeček

Znění stížnosti

Dobrý den, žádám zrušení VIP členství na www.C-DATE.CZ
Přezdívka : Funny
ID KONTAKTU : QRGMLO69
Registrován 12.7.2019

Do doby než se mi strhne 2394 Kč která je pouze v rezarvaci a odečte se až 19.08.2019 tudiž za 7 dní od dnešhího data 13.08.2019 tak stíhám vypovědět VIP ČLENSTVÍ. Na webové stránce píšete:
VIP členství je automaticky prodloužené v případě, že klient své VIP členství včas a řádně nevypoví. Výpověď VIP členství je potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před prodloužením VIP členství).
Nastavení účtu budou dostupné za několik dní, jakmile bude platba zpracována. Do té doby si užívejte výhod Vašeho Prémiového členství a tuto možnost zkuste později. Děkujeme za pochopení.
Takže podle vašich obchodních podmínek nemáte právo mi 19.08.2019 strhnout 2394 Kč. v datumu Splatnosti .

Takže vše mám v pořádku a žádám storno na odečtení platby z účtu.
Po zrušení automatického VIP ČLENSTVÍ ŽÁDÁM OKAMŽITĚ SMAZÁNÍ ÚČTU ! Děkuji za rychlou odpověd Hudeček

PS : Všechno máte posláno na zdenek.vencl@c-date.com service@c-date.cz


Požadované řešení

Zrušit automatickou obnovu VIP ČLENSTVÍ !
ZRUŠIT PLATBU NA 2394 KČ která má splatnost až 19.08.2019
Tudiž vše mám v termínu a žádám urychleně vše vyřešit
Po zrušení VIP ČLENSTVÍ ZRUŠIT CELÍ UČET


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2019 15:28, před 5 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné e-mailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
14.8.2019 21:26, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com,

děkujeme Vám.


Ondřej Hudeček

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.8.2019 10:10, před 5 měsíci

Už jsem vás dávno kontaktoval na e-mailu! Tak by jste měly odpovědět tam ;)

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2019 20:47, před 4 měsíci

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2019 16:32, před 2 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.