Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2279
Z toho za letošní rok:55
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#34777Nechodí nám pošta - vůbec

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 hodiny 54 minut

Detail stížnosti

Publikováno
13.08.2019, před 8 měsíci

Lucie Vavřičková

Znění stížnosti

Zajímalo by nás, jak je možné, že nám po dobu xx týdnů nechodí žádná pošta?!
Ani letáky, nic!!!
Takže chápeme velmi dobře, že zaměstnanci pošty nejsou tolik vytíženi, když žádná pošta nechodí?
Nebo máme jen línou paní doručovatelku???


Produkt

jedná se o doručování do Brzotic, okres Benešov


Požadované řešení

již jednou jsme toto řešili a pošta není schopná to vyřešit. Pošty výmluva byla, že nemáme označenou schránku. Směšné, jelikož máme viditelně číslo domu, podepsanou schránku i zvonek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2019 14:48, před 8 měsíci

Podle čl. 43 odst. 2 Poštovních podmínek České pošty, s.p. má zákazník možnost uplatnit reklamaci poštovních služeb na kterékoli pobočce České pošty. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud provozovatel poštovních služeb nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se však rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Toto rozhodnutí je podpořeno faktem, že Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman