Společnost


Zboží ze skladu s.r.o.

Počet nahlášených stížností:213
Z toho za letošní rok:213
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#34816Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.08.2019, před 3 měsíci

Šárka Kormancová

Znění stížnosti

Dne 25.7.2019 jsem si objednala 2 ozdobné hřebeny v celkové ceně 408,- Kč . Potvrzení objednávky přišlo obratem ( jako příjemce uvedeno- Zboží ze skladu s.r.o.)s číslem účtu (2001544172/2010)a variabilním symbolem (1955000584)a tak jsem také obratem peníze ze svého účtu poslala. Od té doby jsem nedostala žádnou zprávu ani zboží . Na uvedeném telefonu 373 547 690 je stále přeplněná schránka . E mail se stížností (dnes 14.8.) na objednavkyzb@seznam.cz se mi vrátil jako nedoručitelný. Bojím se, že jsem naletěla podvodníkům! Je nějaká šance získat zboží nebo aspoň peníze? Děkuji předem za pomoc Kormancová


Produkt

Krásný dřevěný flexibilní ozdobný hřeben v etno stylu č. výrobku 329461209731 objednala jsem si 1 rezavý a 1 hnědý cena za kus 204.-


Požadované řešení

Nejraději bych zboží, protože je nemůžu sehnat a časem jsem plánovala koupit si další. Pokud by to nešlo , tak bych ráda aspoň vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.8.2019 17:37, před 3 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2019 09:48, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.