Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:93
Z toho za letošní rok:20
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#34837Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.08.2019, před 8 měsíci

Petr Matuška

Znění stížnosti

Zakoupil jsem zboží převodem a dodavatel zboží ani po 14 dnech nedodal. Uvedený kontaktní telefon je nedostupný.
Dodavatel mě nijak nekontaktoval s vysvětlením o zpoždění.

Zde uvádím objednávku


OBJEDNÁVKA NA ICELL.CZ
Vážený zákazníku,
Vaši objednávku jsme v pořádku přijali.

Kód objednávky: 1019002898
Datum: 1.8.2019

Celkovou částku zašlete na náš účet s těmito údaji:

Číslo účtu: 1192302007/2700
Variabilní symbol platby: 1019002898

Pro platby z banky mimo ČR použijte prosím IBAN a SWIFT:

CZ6827000000001192302007

BACXCZPP

Poplatky za SEPA (zahraniční) platbu hradí vždy zákazník.


Obsah objednávky
Kód Položka Mn. Cena za kus Cena
22082 6 ks Ochranná fólie na LCD displej pro Xiaomi Amazfit Cor 1 149 Kč 149 Kč
Česká Pošta - Obyčejné psaní 1 49 Kč 49 Kč
Převodem 1 0 Kč 0 Kč


CENA CELKEM: 198 Kč


Produkt

OBJEDNÁVKA NA ICELL.CZ Vážený zákazníku, Vaši objednávku jsme v pořádku přijali. Kód objednávky: 1019002898 Datum: 1.8.2019 Celkovou částku zašlete na náš účet s těmito údaji: Číslo účtu: 1192302007/2700 Variabilní symbol platby: 1019002898 Pro platby z banky mimo ČR použijte prosím IBAN a SWIFT: CZ6827000000001192302007 BACXCZPP Poplatky za SEPA (zahraniční) platbu hradí vždy zákazník. QR kód Obsah objednávky Kód Položka Mn. Cena za kus Cena 22082 6 ks Ochranná fólie na LCD displej pro Xiaomi Amazfit Cor 1 149 Kč 149 Kč Česká Pošta - Obyčejné psaní 1 49 Kč 49 Kč Převodem 1 0 Kč 0 Kč CENA CELKEM: 198 Kč


Požadované řešení

Žádám o urychlené dodání zboží nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.8.2019 13:05, před 8 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelovi tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.9.2019 08:34, před 6 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.