Společnost


Elkan Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:146
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 18 stížnostech.

#34896Reklamace dodání jiného zboží bez faktury

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.08.2019, před 8 měsíci

Helena Valentová

Znění stížnosti

Objednávka ze dne 6.7.2019 přes e-shop skvelesaty.cz, dodání jiného zboží bez fakturace 10.7.2019, reklamace a vrácení zboží 12.7.2019 vč.zaslání odstoupení od smlouvy prostř.e-mailu, převzetí zásilky vráceného zboží prodejcem 22.7.2019 dle oznámení České pošty,neobdržení požadovaných fin.prostředků a zaslání předžalobní výzvy 19.8.2019.


Produkt

Původní objednávka : šaty NUMO-935-XL-142-5 a šaty NUMO-955-XL-172-2 v celkové hodnotě vč.dopravného 897,-


Požadované řešení

Vzhledem k tomu, že prodejcem bylo dodáno jiné zboží,což bylo zjištěno při obdržení zásilky a po úhradě dobírečného ve výši 877,-Kč, požaduji na základě odstoupení od kupní smlouvy a zaslání neobjednaného zboží zpět příjemci částku 877,-Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.8.2019 07:20, před 8 měsíci

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2019 09:25, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.