Společnost


Intersport ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#34953Obuv poškozena v průběhu řešení reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

16 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.08.2019, před 8 měsíci

Daniel Hošek

Znění stížnosti

Dobrý den,
rád bych požádal o pomoc s řešením neuspokojivé reklamace č. 13541006428 u spol. Intersport (Masarykovo náměstí 2799, 530 02 Pardubice). Reklamace je podána jménem Tereza Vojtíšková.
Spolu s přítelkyní jsme v pardubické prodejně Intersport reklamovali 19.7.2019 dámské outdoorové boty McKinley kvůli rozlepení obou bot v přední části. Boty byly zakoupeny 13.2.2019.
Reklamace byla vyřízena a rozlepené části byla zalepeny, opraveny. To bylo v pořádku. V pořádku ale nebylo to, že na levé botě se přesně v místě opravy objevilo poškození, které tam předtím nebylo - bota je v místě proříznuta. Jedná se o proříznutí svrchní vrstvy v délce cca 4 mm a také zašpinění místa nějakou látkou, zřejmě lepidlem.
Odmítl jsem tedy boty převzít, protože bota byla jednoznačně někdy mezi převzetím prodejnou a výdejem, poškozena. Nejedná se o poškození vzniklé nošením apod. Poškození muselo vzniknout zcela jasně v prodejně, při opravě.
Bohužel, prodejce zcela zamítl veškeré mé námitky s tím, že poškození vzniklo na naší straně. Toto jsem rozporoval, nehledě na to, že žádné poškození není zmíněno ani v protokolu, kterým si prodejce boty převzal. Prodejce (manažer prodejny, pan T.N.), odmítl jakkoliv akceptovat mou námitku s tím, že za toto poškození nezodpovídá. Požadoval jsem tedy, aby bylo zapsáno do předávacího protokolu, že s reklamací kvůli výše uvedenému důvodu nesouhlasím, toto také odmítl a musel jsem si to do protokolu zapsat sám. Dále jsem požadoval, aby mi alespoň písemně potvrdil, že boty byly opraveny v souladu s výrobními a pozáručními podmínkami výrobce, toto také odmítl. Požadoval jsem kontakt na osobu jemu nadřízenou, odkázal mě pouze na webové stránky s tím, že až pošlu e-mail, bude se k tomu stejně opět vyjadřovat on a opět vše zamítne.
Nebyla možná žádná diskuze a prodejce (manažer prodejny) odmítl veškeré možnosti a vše odmítl, zamítl. Požadoval jsem mim o jiné i písemné prohlášení, že boty byly opravovány v souladu s postupy výrobce a též na základě jím schválenými přípravky, na to mi bylo řečeno, že boty opravoval - lepil sám manažer prodejny a že mi žádné takové vyjádření nedá.

Požádal jsem tedy přes oficiální webové stránky prodejce o vyjádření stanoviska, které mi přišlo po několika dnech a prodejce (není podepsána žádná konkrétní osoba) opět odmítl veškerou odpovědnost.
Kompletní vyjádření prodejce uvádím níže pod čarou.

Žádám Vás o pomoc s řešením této záležitosti, protože se domnívám, že prodejce zcela arogantně a nelegitimně odmítá uznat poškození, které na botě vzniklo v době opravy. My jsme boty dávali do prodejny k reklamaci kvůli rozlepení, boty byly jinak v naprostém pořádku. Prodejce si boty takto převzal, do přijímacího protokolu nezapsal žádné poškození. Boty převzal zcela bez výhrad. Přesto však má nyní odvahu tvrdit, že jsme boty poškodili sami. Cítíme se zcela bezmocní v této situaci a odmítáme se se stanoviskem prodejce smířit. Věříme, že ani nejde o pochybení prodejce jako takového, ale spíše o pochybení konkrétní prodejny a jejího zástupce.
Boty mají z výroby voděodpudivou membránu, u které ani nyní nevíme, zůstala-li vůbec kvůli proříznutí boty funkční.

Předem velmi děkuji
S pozdravem
Daniel Hošek, Pardubice

VYJÁDŘENÍ PRODEJCE ZE DNE 16.8.2019:

Dobrý den pane Hošek,

Na základě Vaší stížnosti reaguji na reklamaci č.13541006428. Během reklamace dochází k prozkoumávaní vad obuvi a řeší se, zda je vada výrobní či materiálová nebo mechanický způsobena. Na základě toho se postupuje v dalším řešením reklamace, zda jsou vady odstranitelné, či nikoli nebo se se jedná o výrobek k odepsání či je vada způsobena uživatelem.

V případě Váši reklamace se jedná o mechanické poškození(obuv je naříznuta, či rozseknutá) a toto poškození se na obuvi vyskytovalo ještě před tím, než jsem nechal obuv zalepit, což jsem shledal jako výrobní vadu a jednalo se o jednoduchou nenáročnou opravu. Obuv již byla s touto vadou 19.7.2019 do reklamace přijata a jelikož se jedná o mechanické poškození neneseme za ni zodpovědnost.

Co se týče reklamačního formuláře, nachází se na nich veškeré informace požadované obchodním zákoníkem a vypisování škrábanců, oděrek zvláště u bot, kde by to kolikrát bylo na celou stránku není povinný údaj a nemusí být zapsán do formuláře.

Co se týče informací o způsobu opravy s výrobními a pozáručními podmínkami výrobce, tato informace také není zákonem vyžadována z důvodu, že dle českých zákonů za vady zodpovídá prodávající, nikoli výrobce či dodavatel. Reklamace pro nás opravuje firma zaměřená pouze na opravy obuvi a textilu a používá se lepidlo k tomuto účelu určené.

Vaše obuv nebyla opravována ani ve svěráku a nepřišla do kontaktu s ničím co by ji mohlo poškodit a vada na obuvi již byla před opravou, jelikož jsem díky ní řešil jak s reklamací naložit.Reklamace byla vyřízena ve stanovené lhůtě opravou rozlepených míst a tím všechny vady označitelné za výrobní byly odstraněné a Vámi popisovaná vada je způsobena mechanicky a neneseme za ni odpovědnost a odmítám Vaše neprokazatelné tvrzení ,že Vám obuv poškodil Intersport a tím i odstoupení od kupní smlouvy.S přátelským pozdravem / Mit freundlichen Grüßen / With best regards

Váš Intersport
Eshop – zákaznický servis

Intersport ČR s.r.o.
Na Strži 65/1702
140 62 Praha 4

Tel.: +420 261 221 170

Email: eshop@intersport.cz
Internet: www.intersport.cz

IČO: 25670816

DIČ: CZ25670816
OR vedený u: Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 59835

cid:image005.jpg@01D348E8.506BF020


Produkt

Obuv dámská, McKinley Kansas AQB, číslo 341049351037, cena 999,- Kč, zakoupeno 13.2.2019


Požadované řešení

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení peněz v plné výši


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.8.2019 06:49, před 8 měsíci

Prodávající je povinen provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem, aby vada byla řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku výskytu vady ani opravy jinak znehodnocena. Povinností prodejce je provést záruční opravu takovým způsobem, aby neutrpěly ani estetické vlastnosti výrobku. Jinými slovy, výrobek by měl po záruční opravě fungovat i vypadat tak, jako by se na něm nikdy žádná vada nevyskytla.

Ihned po převzetí zboží z reklamace je třeba veškeré nedostatky provedené opravy prodejci vytknout. Pokud nezjedná nápravu ani během zbylého času do konce zákonné 30denní lhůty k vyřízení reklamace, může spotřebitel od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Jiná je situace, kdy prodávající vadu sice odstraní, ale podaří se mu poškodit zboží jiným způsobem. Reklamaci bude v takovém případě nutné považovat za včasně vyřízenou, to však nebrání uplatnit spotřebiteli nárok na náhradu vzniklé škody.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
4.9.2019 14:13, před 7 měsíci

Dobrý den pane Hošku,

k Vašemu nesouhlasu se zamítnutím reklamace č.13541006428 sdělujeme, že Vaši reklamaci musíme vyhodnotit opravdu jako neoprávněnou, nemáme pochyb o správném posouzení ze strany naší prodejny.

Naše přání přesto je, aby zákazníci byli s naším zbožím a službami spokojeni a proto se vedení společnosti Intersport rozhodlo udělat vstřícný krok a reklamaci zcela výjimečně uznat.

Prosíme dostavte se s výrobkem na naší prodejnu v OC Palace Pardubice, kde Vám bude vyplacena hotovost.

S pozdravem
Intersport ČR, zákaznický servis


Daniel Hošek

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.9.2019 08:09, před 7 měsíci

Hodnocení: