Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:44
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#34969Neoprávněné pohledávky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 16 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.08.2019, před 9 měsíci

Rostislav Úlehla

Znění stížnosti

Dobrý den,
již delší dobu mi chodí SMS od společnosti Alektum s.r.o. na částky 666, 668, 670, 672 a 1285 Kč, jako údajný dluh vůči společnosti Westerfield International AG Vas.
Tato společnost mne kontaktovala telefonicky a nabízela bezkonkurenční holicí strojky.
Objednal jsem si tedy zkušební sadu, tu jsem obdržel, zaplatil složenku a vyzkoušel. Bohužel mi strojek nevyhovoval, tudíž jsem kontaktoval operátorku a další zásilky odhlásil.
Asi po měsíci mi od této firmy přišla další zásilka, kterou jsem poslal zpět, včetně písemného vyjádření, že nemám zájem o další objednávky. Žádné jiné zásilky jsem neobddržel.
Odměnou za to, že jsem komunikoval s operátorkou, jsou mi tyto upomínky.
Dnes jsem kontaktoval firmu Alektum, kde mě arogantní pán ihned nazval dlužníkem. Z tohoto důvodu již s uvedenou firmou jednat nebudu a počkám na případný soudní spor.


Produkt

Holicí strojek


Požadované řešení

Zrušení pohledávek včetně písemného vyrozumění.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.8.2019 16:03, před 9 měsíci

Pokud společnost žádá zaplacení údajného dluhu, musí prokázat, že k tomu má právní důvod. Spotřebitel by měl namítat, že odběr zboží odhlásil a zboží zaslané po ukončení závazku již bylo neobjednaným plněním ve smyslu § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani ji o tom vyrozumět.

Pokud je po spotřebiteli vymáhána částka subjektem, který není jeho původním smluvním partnerem, měla by mu společnost prokázat na základě jakého právní titulu po něm částku požaduje. Pokud došlo k postoupení pohledávky od určité společnosti, měla by společnost vydat společnosti ALEKTUM INKASSO, s.r.o. doklady o pohledávce, které jsou nutné k jejímu uplatnění. Tedy zejména doklad prokazující právní titul vzniku nároku na úhradu pohledávky - uzavření kupní smlouvy. Spotřebitel může společnost informovat, že v případě prokázání právního titulu k úhradě pohledávky je ochoten svůj dluh splatit, v opačném případě, ať se společnost obrátí na soud, kde bude muset jako žalobce prokázat, že jí svědčí právo na úhradu předmětné pohledávky, v případě, kdy si je spotřebitel jistý neexistencí smlouvy nebo nedodáním zboží.

Reakce společnosti

Publikováno
10.9.2019 13:54, před 9 měsíci

Inkasní agentura postupuje na dodavatele zboží reklamaci odběratele. Na základě výsledku šetření inkasní agentura určí další kroky.

Alektum, s.r.o.


Rostislav Úlehla

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.9.2019 10:27, před 9 měsíci

Počkáme tedy na další kroky.

Reakce společnosti

Publikováno
18.9.2019 09:13, před 8 měsíci

Vymáhání ze strany inkasní agentury bylo ukončeno.

Alektum, s.r.o.


Rostislav Úlehla

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.9.2019 14:44, před 8 měsíci

Děkuji za kladné vyřízení a požádal bych ještě firmu Alektum s.r.o. o písemné potvrzení o zastavení vymáhání.
Děkuji
R.Úlehla

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2020 14:31, před 4 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.