Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2355
Z toho za letošní rok:37
Stále v řešení:195
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 481 stížnostech.

#35005Výhružné dopisy od seznamky Be2, zastoupené lAuer Witte Thiel Advokáti Bayerstraße 27 D-80335 Mnichov

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny

Detail stížnosti

Publikováno
22.08.2019, před 5 měsíci

Blanka Hauserova

Znění stížnosti

zaplatila jsem si měsíční prezentaci na seznamce Be2, a to kartou, protože jinou možnost platby seznamka nenabídla. Protože tato seznamka nebyla seriózní a do návrhů na seznámení dávala muže, kteří nejen že o seznámení nestáli,ale profily byly smyšlené nebo staré, další měsíc jsem si už nechtěla prodloužit a zaplatit. Jaké bylo moje překvapení, když mi z karty zničehonic "odjelo" 2100Kč, tedy předplatné n a půl roku!!!
Tedy tzv automatické prodlužování členství, které jsem prý kliknutím v počítači mezi řádky odsouhlasila! Nyní vyhrožují soudem a chtějí platit na účet náklady právníků a ony sumy za seznamku


Produkt

neoprávněné inkasování za členství na seznamce Be2, Auer Witte Thiel Advokáti Bayerstraße 27 D-80335 Mnichov


Požadované řešení

navrhnout právně účinnou písemnou odpověd pro jejich kancelář právního zastoupení této společnosti be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce, LU-1351 Luxembourgověď pro


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.8.2019 10:30, před 5 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Platil-li spotřebitel při platbě přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Reakce společnosti

Publikováno
26.8.2019 14:25, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Blanka Hauserova

Uzavření stížnosti

Publikováno
26.8.2019 21:44, před 5 měsíci

Hodnocení:

Komentář: perfektní, jasná, plně vyčerpávající odpověď i s návodem na vrácení peněz (peníze z banky jsem si již vzala zpět na základě stížnosti v bance před měsícem, nicméně nápomocné i pro ostatní)