Společnost


Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:49
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#35010Uplynulá lhůta reklamace opravy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
23.08.2019, před 5 měsíci

Pavel Pospíšil

Znění stížnosti

Dobrý den, zakoupil jsem telefon Samsung Galaxy Note 9 u Samsung v Alza.cz Praha Holešovice. První záruční reklamace byla s vadným fotoaparátem, vše vyřešeno, telefon se mi vrátil s poškrábanými zády, nečistotami za sklíčkem a docházelo k zamlžování fotoaparátu, takže nebylo zachováno krytí ip67.
(jedná se o servis VSP Data). Začal jsem komunikovat s VOC Samsung na které jsem byl odkázán pracovníkem Samsungu. Napsal jsem email a zeptal se zda mám dovézt telefon, bylo mi řečeno, že ne. Já telefon stejně nemohl vzhledem k porušení ip67 používat, takže mi to bylo jedno. Lhůtu reklamace této opravy jsem počítal od data kdy mi VOC Samsung odepsali (22.7.2019), že to začnou řešit. 20.8.2019 uběhlo 30 dní a oni se začali kroutit, že nemám nárok na odstoupení. Technik mě kontaktoval den poté, že to mohu přivézt.


Produkt

Samsung Galaxy Note 9, SN RF8K81YXLSE


Požadované řešení

Žádám odstoupení od smlouvy, servis se jeví jako neprofesionální, telefon stál 30 000, nepřípustné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.8.2019 14:52, před 5 měsíci

Za vyřízení reklamace je odpovědný vždy prodávající, a to i v případě, pokud byla k vyřizování reklamace určena třetí osoba. Všechny nároky je tedy nutné uplatňovat vůči prodávajícímu.

Prodávající je podle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele povinen reklamaci včetně odstranění vady vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Spotřebitel může v takovém případě od smlouvy odstoupit, případně setrvat na uplatněném nároku nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byly uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace.

Pokud jde o poškození telefonu po reklamaci, platí ustanovení § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle kterého odpovídá za poškození, věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy (k reklamaci). Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

Reklamační protokol by v tomto případě mohl sloužit k prokázání stavu věci v době předání k reklamaci či převzetí. Vzniklou škodu je vhodné namítnout ihned při převzetí, aby subjekt nemohl namítnout, že k ní došlo v mezidobí.

Škoda se hradí v penězích, jen pokud o to poškozený požádá. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2019 11:08, před 5 měsíci

Spotřebitel nám sdělil, že situace již byla vyřešena odstoupením od smlouvy. Stížnost proto uzavíráme.