Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2355
Z toho za letošní rok:37
Stále v řešení:195
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 481 stížnostech.

#35121Zrušení prémiového účtu a automatického prodlužování účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.08.2019, před 5 měsíci

Šárka Kalášková

Znění stížnosti

Dobrý den
Dne 29.6.2019 jsem se zaregistrovala na seznamku be2 a Academic singels.V domění,že zaplatím členský poplatek 149,-kč jsem zadala platební údaje mé kreditní karty z které mi na konci dalšího měsíce bylo ztrženo z be2 2.249,- a z Academic singels 2.249,-.O těchto částkách jsem nebyla dopředu informována,proto jsem dne 2.8.2019 posílala e-mail na be2 a Academic singels o ukončení prémiového členství a odstoupení od smlouvy.
Dne 5.8.2019 jsem obdržela e-mail od be2,je nám líto,ale neodstoupila jste ve 14 denní lhůtě.Dne 6.8.2019 jsem obdržela e-mail od Academic Singels,že je nám líto,ale že žádost nebyla zaslána ve 14 denní lhůtě.Dne 6.8.2019 jsem posílala 2 písemné výpovědi na adresu společnosti be2 S.a.r.l.13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg na které jsem nedostala žádnou odpověď,proto dne 24.8.2019 jsem poslala znovu e.mail o ukončení členství na be2 a Academic na které jsem dostala odpověď o ukončení prémiovýho členství dne 29.10.2019 o čem jsem nebyla vůbec informována o automatickém prodlužování.
Žádám Vás tímto o pomoc a co nejrychlejší vyřešení mé situace.děkuji za rychlou odpověď


Produkt

ukončení smlouvy a automatického prodlužování účtu


Požadované řešení

Ukončení prémiového členství a automatického prodlužování,odstoupení od smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.8.2019 08:04, před 5 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Platil-li spotřebitel při platbě přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Reakce společnosti

Publikováno
28.8.2019 20:23, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Šárka Kalášková

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.8.2019 22:24, před 5 měsíci

Dobrý den,reagovala jsem na kontaktní e-mail společnosti be2 a dostalo se mi odpovědi,že mé členství končí až 29.10.2019 do té doby to musím platit o čem jsem vůbec nevěděla a nebyla dopředu informovaná.Výpověď smlouvy jsem dávala k 2.8.2019
Otázka na dtest: Může mi společnost be2 nutit k něčemu o co nemám zájem a nebudu to využívat když už jsem jim posílala výpověď?
Děkuji za odpověď,přeposílám odpověď společnosti be2.
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Celková cena za prodloužené VIP členství byla uvedená na platební stránce před realizací úvodní platební transakce (v příloze viz prosím Screenshot souvisící platební stránky).

Uvedená cena je - v porovnání s uvítací cenou - běžnou cenou VIP členství.

Je nám líto, pokud jste si tyto detaily při předplacení svého VIP členství nepřečetli.

Refundace uhrazené částky není (s ohledem na skutečnost, že jste včas a řádně nevypověděli automatickou prolongaci svého VIP členství) nárokovatelná.


Toto je potvrzení Vaší výpovědi.

Na be2 Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 29/10/2019

Na Academic Singles Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 29/10/2019

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Děkujeme Vám za využití našich služeb.


S přátelským pozdravem
be2 zákaznický servis
____________________
e-mail: zakaznickyservis@be2.cz
http://www.be2.cz

be2 S.à.r.l. 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg
Commercial Register , B 123206
Managing Director: Laetitia Pateau

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2019 08:06, před 5 měsíci

Informace poskytované spotřebitelům o automatickém prodloužení nejsou dle našeho názoru dostatečné, takže společnost nemá nárok na úhradu poplatku za prodloužení. Jestliže by chtěla jakoukoliv finanční částku vymáhat prostřednictvím exekuce, muselo by nejprve proběhnout soudní řízení a soud by musel rozhodnout ve prospěch společnosti. Předpokladem exekuce je totiž pravomocný rozsudek. Situaci doporučujeme spotřebiteli řešit s bankou prostřednictvím tzv. chargebacku, případně blokací.


Šárka Kalášková

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.9.2019 22:49, před 5 měsíci

Dobrý den,situaci jsem řešila blokací účtu v bance.Všechny písemnosti a výpovědi mám uložené. Nebudu dále platit něco co nechci a nebyla jsem dopředu o tom informovaná.V případě nějakých nejasností se na Vás zase obrátím,děkuji Kalášková

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.9.2019 09:44, před 5 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému vyjádření spotřebitelky stížnost uzavíráme.


Šárka Kalášková

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.9.2019 10:03, před 5 měsíci

Hodnocení: