Společnost


INTERNET PORTAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:34
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 11 stížnostech.

#35159Zrušení VIP (předplatného )

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.08.2019, před 9 měsíci

Gabriel Kukliš

Znění stížnosti

Dobrý den, na vašich stránkách jsem nenašel kontaktní emailovou adresu.
Proto prosím touto cestou o zrušení mého VIP členství a následně zrušení celého profilu na stránkách flirtkontakt.cz, kde jsem registrován e-mailovou adresou: (viz referenční údaje) a uživatelským jménem: (viz referenční údaje)
Děkuji.


Produkt

VIP


Požadované řešení

Zrušení celého účtu a předplatného


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2019 15:16, před 9 měsíci

V obchodních podmínkách společnosti Internet portal s.r.o. je stanoveno v bodě 14. ohledně ukončení smluvního vztahu, že uživatel, který využívá předplatného služeb portálu má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s provozovatelem, a to písemnou výpovědí adresovanou na sídlo provozovatele specifikované v čl. 2 těchto všeobecných obchodních podmínek. Před odesláním je třeba oznámit ukončení na podpoře portálu. V takovém případě provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude shora uvedené ukončení účtu nebo předplatného doručeno, ukončí předplatné nebo smaže účet uživatele a ukončí také jeho předplatné.

Pokud byla uživatelem služeb vypovězena smlouva výše uvedeným způsobem prokazatelně na adresu sídla podnikatele, není oprávněn poskytovatel služby účtovat nadále platby za služby.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
29.8.2019 15:47, před 9 měsíci

Dobrý den.

Kontaktní emailovou adresu máme zřetelně uvedenou v oobchodních podmínkách v článku: 13.

Konkrétní postup potřebný k odstoupení od smlouvy jsme uživateli poslali v rámci jeho dotazu na podpoře naší stránky. Odstoupení od smlouvy jsme od uživatele neobdrželi a to ani na naší adrese uvedené v článku 2 ani na našem emailu uvedeném v článku 13.

Předplatné jsme na základě této žádosti ukončily a profil vymazali. Stížnost bereme za neoprávněnou.


Děkujeme.

Flirtkontakt.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.9.2019 14:49, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.11.2019 10:57, před 7 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.