Společnost


Vodafone Czech Republic a.s., dříve UPC Česká republika, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:13
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

67%
33%
Toto skore je založeno na 56 stížnostech.

#351683 měsíce neustálé výpadky internetu a tv, dohodnutá kompenzace mi byla zapřena

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

25 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.08.2019, před 9 měsíci

Jana Krmelová

Znění stížnosti

3 měsíce neustálé výpadky internetu a tv, při reklamačním řízení, mi byla schválena jednorázová sleva 40% a program HBO na 1+2 měsíce.
Vše mám uloženo v emailech a i hovory mám nahrané,..
HBO mi bylo vypnuté,že jsem měla nárok pouze na 1 měsíc. Přeposlala jsem email, který potvrzuje 1+2 měsíce a bylo mi odepsáno, že nic takového nedohledali na reklamacích, i přesto,že já ten email mám.
Nedivím se,už podle dostupných nahrávek hovorů, se dozvíte, že vlastně každý operátor mluví něco jiného: jeden tvrdí, že platím fakturu v daném měsíci, další mi potvrdí, že platím měsíc předem, což je pravda, neboť jsem na začátku platila na dva měsíce najednou.
Chtěla jsem přepis služeb po mamince, na stejné adrese, bylo mi řečeno, že to nejde, že musím uzavřít novou smlouvu,...teď po 6 letech, mi tvrdí, že to byl přepis, což nebyl, byla uzavřena nová smlouva a proto jsem platila první platbu na dva měsíce,..že tam má maminka přeplatek,ji nikdo neinformoval,....


Produkt

kompenzace reklamním oddělením nebyla dodržena, mezi operátory panuje nejednotnost, každý tvrdí něco jiného, nahrávané hovory a emaily, se nedají podle nich dohledat


Požadované řešení

Zapnutí programů HBO dle domluvy + náhradu za vypnuté týdny,..
Odbornost operátorů, aby věděli, co vlastně dělat a nemluvil každý jinak,...


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2019 08:54, před 9 měsíci

Nebylo-li možné službu využít ve sjednané kvalitě nebo ji bylo možné využít jen částečně, kvůli závadě na straně společnosti, je společnost povinna zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se zákazníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

Spotřebitel by měl v souladu s § 64 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích službu u společnosti reklamovat a žádat nápravu (požadovat přiměřené snížení ceny nebo zajištění služby náhradním způsobem). Způsob uplatnění reklamace za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, je povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností.

V případě, že společnost reklamaci zamítne nebo uplyne lhůta pro její vyřízení, může se spotřebitel do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace (nebo uplynutí lhůty pro její vyřízení) obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti vyřízení reklamace (vzorový formulář je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3295/namitka-k-ceskemu-telekomunikacnimu-uradu-proti-vyrizeni-reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci). Řízení je zpoplatněno (100,- Kč) a pracovníci Českého telekomunikačního úřadu na základě dodaných podkladů rozhodnou, zda společnost postupovala správně, či ne.

Reakce společnosti

Publikováno
24.9.2019 10:16, před 8 měsíci

Dobrý den, protože bylo na smlouvě klientky pochybení víc, byla kontakotvána telefonicky a bylo s ní domluveno, že jí poskytneme zbývající slíbenou technickou slevu ve výši 10 %, dále jsme klientce za opakovaná pochybení poskytli na základě individuálního řešení jednorázovou slevu ve výši 100 Kč jako omluvu za to, že jsme klientce poskytli nižní slevu za technické potíže, než jsme slíbili a také za to, že k nám klientka musela o prázdniny opakovaně volat a domáhat se balíčku HBO, který měla slíbený na celé prázdniny zdarma – klientka byla v právu. Dále jsem klientce poskytli na 2 měsíce zdarma balíčky HBO a Filmbox plus bonus – balíčky jsme aktivovali (dle systému na 1 měsíc zdarma) a k tomu provedli automatickou aktivaci uvedených balíčků bezplatně na další (druhý) měsíc. V hovoru jsme poskytli klientce také informace k fakturaci a omluvili se za případné nesprávné informace od kolegů na klientském centru.
Klientce jsme se v hovoru za všechno dostatečně omluvili, klientka omluvu přijala, s řešením souhlasí a je takto spokojena. Záležitost je tedy dořešena ke spokojenosti klientky.
David - UPC


Jana Krmelová

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.9.2019 12:14, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
ano, po telefonu byla vyřčena omluva, sleva 100,- Kč byla fakturována, programy zdarma zatím fungují.Jsem moc ráda, že se vše vyřešilo a budu doufat, že se něco dalšího už nestane.
Děkuji a všem pěkný den