Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2368
Z toho za letošní rok:50
Stále v řešení:199
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 482 stížnostech.

#35173Neoprávněné stržení peněz z účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.08.2019, před 5 měsíci

Lucie Leopodova

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 27.7.2019 jsem si na na internetových stránkách seznamky https://www.academic-singles.cz zakoupila nabízené jednoměsíční členství na zkoušku za 149 Kč. Dne 28.8.2019 jsem při kontrole účtu zjistila, že mi bylo z něj strženo 2.247 Kč bez mého souhlasu a mého vědomí!

Nikde ve Všeobecných obchodních podmínkách není napsáno, že se po zakoupení produktu jednoměsíčního VIP členství na zkoušku služby samy automaticky prodlužují. Rovněž ani nikde není uvedeno, kolik služby stojí.

V podmínkách je uvedeno: "Před využitím zpoplatněného výkonu bude zákazník upozorněn na to, že výkon je zpoplatněný, a bude mu sdělena výše plateb, které bude muset v případě objednání provést." Výše platby 2,247 Kč nikde sdělena nebyla!

Dále se ve VOP píše "Smlouva na zpoplatněnou službu zakoupenou prostřednictvím webové stránky se prodlouží automaticky o dobu
platnosti dohodnutou při objednání (např. 3, 6 nebo maximálně 12 měsíců), pokud zákazník svou smlouvu písemně nevypoví alespoň 14 kalendářních dní před uplynutím příslušné doby platnosti smlouvy – nebo, pokud byla při koupi zpoplatněného přístupu uvedena jiná lhůta, během uvedené lhůty..." Při sjednání nikde nebyla dohodnuta jiná lhůta než měsíc. Takže ještě bych pochopila, že se členství prodloužilo o jeden měsíc!

Pak je zde také uvedeno, že "V případě předplatného na zkoušku, reklamních akcí a podobně je možné se od tohoto pravidla odchýlit. V každém
případě bude zákazník také zde informován o době platnosti předplatného na zkoušku, možnosti výpovědi a jinak prováděném automatickém prodloužení". I v tomto případě se domnívám, že došlo k porušení podmínek, jelikož mě nikdo o ničem neinformoval.

Domnívám se, že mě měla společnost před dalším prodloužením členství a uzavření další smlouvy informovat a seznámit s cenou. Nepřišel žádný e-mail, nic není ve spamu ani v hromadných zprávách. Měla jsem dojem a z nabídky to tak vyplývalo, že je členství pouze na 1 měsíc a potom bude Premium členství zrušeno. Nikdy bych si členství nekoupil, kdybych tušil, že společnost po mně bude po-té chtít tak vysokou částku.


Požadované řešení

Podám výpověď a požaduji vrácení peněz!Jinak se obracím na Evropské spotřebitelské centrum.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.8.2019 07:14, před 5 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Platil-li spotřebitel při platbě přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný chargeback. S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Reakce společnosti

Publikováno
3.9.2019 17:09, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.10.2019 06:52, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lucie Leopodova

Uzavření stížnosti

Publikováno
6.10.2019 20:25, před 4 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Společnost mě odbyla univerzální odpovědí, takže nic se nevyřešilo. Jsou to podvodníci s nekalými obchodními praktikami.