Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:102
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#35188Reklamace na neuznání záruky č.SRZ19/010/7/02844

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
30.08.2019, před 7 měsíci

Pavel Frydrych

Znění stížnosti

Dobrý den,má neuznaná záruční zakázka č.SRZ19/010/7/02844.Až do dnešního dne(tj.)30.8.2019 jsem věřil v solidnost fi.Mountfield a za dobu její existence v ČR investoval do výrobků statisíce.V tuto chvili jsem rozhodnut
již více u Vás nic nekupovat a po internetu udělat dost výraznou antireklamu
v případě když se k tomuto problému nepostvíte čelem.V mém osobním jednání
na Vašem servisu jsem nabyl dojmu,že se vlastně výrobek nemá používat aby
Vámi zvolenou záruční dobu vydrželS díky za projevenou snahu řešit tento
ostudný problém Váš dlouholetý zákazní Frydrych Pavel.


Produkt

Bazenová čistička


Požadované řešení

Je používaná druhou sezonu a již po prvním použití začala zlobit a byla
ve Vašem servisu na vyčistění


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2019 10:31, před 7 měsíci

Uplatnit práva z vadného plnění není možné, pokud je vadou opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Pokud však vytýkaná vada nesouvisí s opotřebením věci, je za tuto vadu odpovědný prodávající.

Bylo-li rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Reakce společnosti

Publikováno
9.9.2019 12:41, před 7 měsíci

Naše společnost při prodeji řádným a přehledným způsobem informuje o podmínkách poskytované záruky. Spotřebitel je seznámen s tím, že na běžné nebo předčasné opotřebení výrobku se záruka nevztahuje. V záručních podmínkách rovněž i jmenovitě uvádíme součásti, které podléhají většímu opotřebení, než ostatní. Těsnící prvky, jako je to v případě pana Frydrycha, nevyjímaje. Dominantní negativní vliv na opotřebení těsnících prvků čerpadla může být nejen nasávání abrazivních nečistot ve vodě, ale např. i přítomnost slané vody v bazénu. Je tak zapotřebí provádět pravidelnou kontrolu filtrace a při prvním zjištění odkapávání vody či atypického zvukového projevu včas výrobek předat servisu. Rovněž doporučujeme i jeho pravidelnou servisní kontrolu, čímž lze efektivně předejít zbytečným nepříjemnostem.
Mountfield

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.9.2019 14:05, před 7 měsíci

Jak jsme uváděli, optimální by bylo nechat věc posoudit nezávislým znalcem. Pokud by se strany na takovém řešení dohodly, bylo by ideální se předem domluvit i na konkrétním znalci, jehož posouzením se potom budou strany řídit.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby měl možnost reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2019 09:05, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Pavel Frydrych

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.10.2019 18:56, před 6 měsíci

Dobrý den,mé stanovisko je stejné,zlobilo to v roce nákupu čili po pár měsících používání.Mořskou sůl firma prodává a neupozorňuje,že by to mohlo způsobit zkrácení
životnosti.Není to jediný problém s fi. Moundfield a mě tento šlendrián přestal
bavit.Pokud se nebudou k zákazníkům chovat slušně jako zákazník jsem s nimi skončil.
S díky Frydrych P

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2019 16:53, před 6 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému stížnost uzavíráme.