Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:35
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#35257Nedodané zboží a nevrácení peněz za objednávku

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

29 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.09.2019, před rokem

Petra Kofroňová

Znění stížnosti

Dne 23.5. 2019 jsem na e-shopu Hervis sports objednala 2 ks pánské bundy Idahoe a 1 ks dámské bundy Alaska. Veškeré zboží jsem ihned uhradila kartou. Asi po měsíci bez jakékoli komunikace mi byla stornována 1 pánská bunda, za kterou mi nebyly vráceny peníze. Urgovala jsem celou záležitost telefonicky a asi po 14 dnech jsem se dočkala vrácení peněz. Dámská bunda mi byla doručena také asi po měsíci na prodejnu a byla v pořádku převzata.

Avšak další pánská bunda byla neustále objednána a nic se nedělo. Začátkem srpna jsem opět volala na infolinku, kde mi bylo sděleno, že to vyřeší, bundu stornují a peníze mi hned vrátí na účet. Opět nic, akorát přišel email o stornu objednávky, ale peníze nikde. Volala jsem v půlce srpna, kdy mi paní na infolince sdělila, že je tam něco špatně a že to vyřeší a ozvou se mi. Samozřejmě opět ticho po pěšině a nikdo se neozval, peníze vráceny nebyly. Tento týden se pokouším opět dovolat na infolinku, ale nikdo to nebere. Už mi dochází síly a prosím o pomoc při vyřešení sporu, který se táhne už 3 měsíce. Děkuji


Produkt

Alaska dámská bunda černá Art. č. 2298408 , Idahoe pánská bunda černá Art. č. 2298910 , číslo objednávky: 6806933


Požadované řešení

Žádám o vrácení neprávem držených peněz za nedodané zboží - pánskou bundu alaska.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.9.2019 11:15, před rokem

Mezi subjekty byla uzavřena kupní smlouva, ze které stranám vznikají práva a povinnosti. Povinností prodávající je zboží dodat. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Jako zákonný důvod připadá pouze následná nemožnost plnění, kdy se dluh stane nesplnitelným až po vzniku závazku (např. zboží se přestalo vyrábět). Ovšem musí se jednat o objektivní stav. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

Pokud se smluvní strany dohodly na zrušení smlouvy od počátku, mají povinnost vrátit si plnění tak, jak si sjednaly. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.10.2019 07:16, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.