Společnost


ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD

Počet nahlášených stížností:73
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#35272Požadavek na zaplacení neobjednané mince

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.09.2019, před 11 měsíci

Jan Kubeček

Znění stížnosti

Dobrý den, žel jsem objednal jednu minci za 179 Kč. Přišli mi dvě a chtějí zaplatit nejen 179 Kč, ale za druhou 1195 Kč. Zásilka mi přišla 2.9.2019 a hned řeším, jak, po zaplacení 179 Kč, budu pokračovat. Chystám se 4.9. poslat doporučenou obálku, ve které vrátím neobjednanou minci, požádám o vymazání mých osobních údajů z databáze společnosti ČMO a o úplné zrušení opakovaného zasílání zboží. Je tu problém, že jim mám vracet zboží na tuto adresu: Č.M.O.,P.O.Box 10, 300 71 Depo Plzeń 71. a na tuto adresu poslat i ten doporučený dopis? Nebudou tvrdit, že jsem nic neposlal?

Moc Vás prosím o radu, asi počkám s těmi dopisy až na Vaše doporučení, tj. pošlu to později než 4.9.

Zdraví Jan Kubeček.


Produkt

objednaná medaile Svatováclavská koruna, neobjednaná Svatováclavský meč,


Požadované řešení

Prosím o radu, zda budu reagovat správně (viz. Popis stížnosti), nebo mi doporučíte jinou cestu. Hlavně to s tím POBoxem!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2019 15:26, před 11 měsíci

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Pokud bylo smluvně ujednáno opakované zasílání zboží, má spotřebitel právo (v souladu s ustanovením občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných distančním způsobem) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 ti dní od převzetí první dodávky zboží. Zcela zrušit opakované zasílání je pak možné způsobem ujednaným ve smlouvě či obchodních podmínkách.

V případě podezření na klamavé obchodní praktiky (agresivní obchodní praktiky) lze podat podnět k prošetření České obchodní inspekci. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Spotřebitel by mohl rovněž písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3455/zadost-o-odstraneni-osobnich-udaju-z-databaze.

Reakce společnosti

Publikováno
9.9.2019 08:26, před 11 měsíci

Místo: Plzeň
Datum: 9.9.2019
Zákaznické číslo: 1729268Vážený pane Kubečku,

srdečně děkujeme za Vaši informaci, na kterou rádi odpovídáme.

Dle Vašeho požadavku z dopisu ze dne 4.9.2019 a emailu ze 2.9.2019 jsme ukončili veškeré série a pozastavili dodávky v rámci sběratelského servisu, což jsme Vám vždy potvrdili.

Dovolujeme si Vás informovat, že zasíláme pouze objednané zboží a reagovali jsme na Vámi uskutečněnou objednávku. Při prošetření této záležitosti vyšlo najevo, že k Vaší zakázce se zároveň vázal i následný odběr celé edice. Pravděpodobně zde došlo jen k nedorozumění.

Pokud si výrobek objednáte včetně „sběratelského servisu“ (viz obchodní podmínky), znamená to, že Vám budou automaticky zasílány další výrobky z této série. K ušetření poštovného a balného obsahuje Vaše první zásilka i další exemplář ze sbírky. V případě, že si nepřejete aktivaci "sběratelského servisu", máte možnost u písemných objednávek využít vyškrtnutí a u telefonické objednávky výslovný nesouhlas.

V příloze si Vám dovolujeme zaslat kopii objednávky, budeme tedy čeka na vrácení zboží či úhradu.

Vrácení zboží probíhá přes uvedený P.O.Box a stačí jej zaslat jako doporučené psaní, aby jste měl potvrzení o vrácení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Reklamační oddělení


Jan Kubeček

Uzavření stížnosti

Publikováno
9.9.2019 11:10, před 11 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Doufám, že vše skončilo!