Společnost


Elmont-ch, spol. s r. o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#35348Vrácení zboží do 14 dnů a místo kupní ceny 10630 Kč, vráceno 45 Kč

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

17 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
06.09.2019, před rokem

Miloslav Pokorný

Znění stížnosti

Koupili jsme si od společnosti elektrochram tento výrobek:
https://www.elektrochram.cz/sporak-na-tuha-paliva-prity-2p41-s-dvirky-prava-p347965/
Po dodání zboží jsme v nich zkoušeli zatopit, ale kouř se začal valit všemi možnými otvory (dvířka netěsnila, velice amatérsky svařeno, dokonce bylo možné vidět z topeniště ven, pod plotnou bubliny od svařování, takže plotýnky nedosedaly tak jak by měly)
Z těchto důvodů jsme se rozhodli zboží vrátit do 14 dnů zpět. Zboží odvezla společnost TOPTRANS. Po 14 dnech nám bylo sděleno, že se závady neprojevily a že kamna splňují standarty dané výrobcem. Nicméně jsme je nevrátili v původním stavu. Že jsou na mnoha místech poškrábané a orezlé (jelikož kamna pro nás nebyla přijatelná, tak jsme je skryly pod plachtu a čekali na odvoz zboží přepravní společností - kamna začala okamžitě reznout, což svědčí o velmi nekvalitní barvě a zpracování). Kamna odcházela od nás zabalena podobným způsobem jakým přišla.
Dostali jsme od prodejce soupis všech závad:

Pravá boční strana je poškrábaná a drobně rezatá.
Levá boční strana, na spodní části výrobku se nachází rez
Na dvířkách výrobku se nachází rez v místě otvírání.
Na dvířkách výrobku se nachází rez na pantech.
na dvířkách výrobku v pravé části je rez a je odřená.
Přední pravá strana je ve spodní části poškozena, poškrábána a nese
známky rzi
Pravá strana horní část je poškrábána
Zadní část kamen je zrezlá, zboží bylo evidentně zasaženo vodou.
Vnitřní levá část nese známky rzi a je odřená
Odřený rošt
V kamnech bylo zatápěno, šamotové desky jsou černé a zadní pravá
šamotová deska je prasklá
V kamnech se nachází popel.
V místě nad otevíráním přívodu vzduchu do kamen je výrobek poškrábán,
nevhodně zabaleno pro přepravu
Vývod kouřovodu je poškrábaný
Levá zadní strana v horní části je poškrábaná a nese stopy rzi
Pravá spodní strana je poškrábaná

Vzniklé nadměrné použití bylo konzultováno technikem. Vámi popisované
závady se neprojevily, výrobek splňuje standardy dané výrobcem.
Za toto nadměrné použití bylo technikem určeno že náklady na uvedení do
původního stavu převyšují náklady na pořízení nového výrobku.

Takže z toho, co nám bylo sděleno plyne, že kamna jsou po technické stránce v pořádku. Nicméně nám vrátí 45 Kč za nadměrné použití (jednou jsme v nich zatopili), místo prodejní ceny 10 630 Kč.
S takovým jednáním jsem se ještě nikdy nesetkal a doufám, že už ani nesetkám.
Shrnutí: kamna jsou podle nich po technické stránce v pořádku, ale rez a poškrábání znehodnotilo více než 99% hodnoty výrobku.


Produkt

https://www.elektrochram.cz/sporak-na-tuha-paliva-prity-2p41-s-dvirky-prava-p347965/


Požadované řešení

Vrácení odpovídajícího finančního obnosu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.9.2019 09:39, před rokem

Podle § 1833 občanského zákoníku odpovídá spotřebitel podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Toto ustanovení zákona je transpozicí čl. 14 odst. 2 směrnice o právech spotřebitelů, dle kterého spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Bod 47 Preambule ke směrnici o právech spotřebitelů stanoví, že spotřebitel, který zboží používal v míře vyšší, než je míra nutná k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, neměl pozbýt právo odstoupit od smlouvy, měl by však odpovídat za případné snížení hodnoty zboží. Aby se spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně. Míra ponížení peněžní částky však musí odpovídat tomu, o kolik se skutečně snížila hodnota zboží. Podnikatel tedy může snížit vracenou částku dle § 1833 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Otázkou potom je, k jak velkému snížení vracené částky by mělo dojít. To je především na dohodě stran, a pokud by k dohodě nedošlo, lze se o pomoc s posouzením hodnoty opotřebení obrátit na soudního znalce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel rovněž možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2019 12:10, před rokem

Spotřebitel nám zaslal následující informaci:

"Nakonec jsme se rozhodli, že si výrobek necháme zaslat zpět a opravíme si ho svépomocí."

Stížnost tedy uzavíráme.