Společnost


HERVIS Sport a móda, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:33
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#3535Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 4 dny 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.06.2014, před 6 lety

Ilona Krejčí

Znění stížnosti

27.4.14 jsem v prodejně Hervis v OC Štěrboholy reklamoval zpuchřelý ochranný lem pružin na venkovní trampolíně zakoupené 3.8.12. Konečné stanovisko, které jsem ihned na místě obdržel, byla výměna lemu za nový. Současně mi bylo sděleno, že lem musejí objednat. 26.5.14 jsem prodejnu navštívil a ptal se na dodání lemu. Nový lem nikde, na prodejně ležel pouze ten reklamovaný. Když jsem na prodejnu dorazil 31.5.14, dostal jsem místo nového lemu stanovisko k posouzení reklamace datované 26.5.14, ve kterém byla má reklamace zamítnuta s odůvodněním:".. jedná se o běžné opotřebení + výrobek byl opravován (pozn. na jednom dílci zalepeno páskou, ostatní stejně poškozené bez opravy), což je nepřípustné." Kontroval jsem nedodržením zákonné lhůty 3 dnů na rozhodnutí o reklamaci, v případě, že posouzení z 26.5. nahrazuje konečné stanovisko z 27.4. a zároveň nedodržením zákonné lhůty 30 dní na vyřízení reklamace, jelikož mne žádným způsobem nekontaktovali. Požadoval jsem odstoupení od smlouvy a vrácení celé částky proti vrácení trampolíny. Personál prodejny odmítl celou trampolínu převzít bez opětovného posouzení, s odůvodněním, že k tomu není oprávněn. Opět jsem ihned dostal konečné stanovisko k 2.reklamaci, na kterém stojí psáno: bude vypořádáno výměnou lemu. Toto bylo v posouzení 2.reklamace vydaného 3.6.14 zamítnuto z již výše uvedených důvodů včetně zdůvodnění, že konečné stanovisko k 1.reklamaci jsem obdržel ihned, čímž byla dodržena zákonná lhůta 3 dnů, a následně šlo zboží k posouzení, na které se vztahuje lhůta 30 dnů, tak jako tomu bylo vždycky. Zbývá dodat, že vyjádření datované 3.6.14 jsem si vyzvedával 14.6.14 bez toho, aniž by mne Hervis nějak kontaktoval. Kontaktní údaje jsem zanechával přímo na protokolu k 1.reklamaci a navíc jsem členem Hervis klubu, ze kterého mi pravidelně zasílají informaci o akcích. Když jsem na jaře roku 2013 reklamoval jinou část trampolíny - plachtu - vše proběhlo standardně. Na obou posouzeních reklamace je podepsán Ondřej Šourek z reklamačního oddělení bez dalších kontaktů. Děkuji za vaše posouzení.


Produkt

Trampolin 3m inkl. Netz, položka 2051013669263 v ceně 3.999 Kč


Požadované řešení

Vrácení peněz ve výši 3.999 Kč proti vrácení zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.7.2014 17:48, před 6 lety

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 7. 2011 sp. zn. 33 Cdo 3228/2009: Stanoví-li zákon č. 634/1992 Sb. v § 19 odst. 3 lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; až od tohoto okamžiku lze považovat reklamaci za vyřízenou z hlediska zamezení nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady. Ovšem je důležité spotřebitele upozornit, že v případě, kdy prodávající reklamaci zámítá, zabýval by se soud v případě sporu existencí vady. Z tohoto důvodu je vhodnějším postupem konzultovat vadu se soudním znalcem a nechat si případně vytvořit znalecký posudek. V případě, že posudek vyjde ve prospěch spotřebitele, má spotřebitel právo na řádné vyřízení reklamace a na úhradu znalečného. Seznam znalců je na www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2014 17:16, před 6 lety

Společnost HERVIS Sport a móda, s.r.o. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.