Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:168
Z toho za letošní rok:11
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

69%
31%
Toto skore je založeno na 59 stížnostech.

#35392Zamítnutá reklamace mobilního telefonu MyPhone Hammer ENERGY

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.09.2019, před rokem

Jiří Knapil

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 25. května 2019 jsem prostřednictvím e-shopu objednal mobilní telefon, konkrétně jsem zvolil odolný telefon Hammer ENERGY LTE od firmy MyPhone. Telefon jsem zaplatil a převzal na prodejně v Hodoníně.
Výše uvedený mobilní telefon jsem využíval do 11. srpna 2019 a s jeho fungováním byl relativně spokojen.
Uvádím relativně, jelikož se mi někdy stávalo, že mě při hovoru komunikující protistrana neslyšela a musel jsem do telefonu mluvit velmi nahlas, doslova jsem byl nucen křičet.
Od 11. srpna se mi telefon nedařilo nabít, přivezl jsem jej tedy dne 16.8. do prodejny OKAY Hodonín a předal ho k reklamaci.

Dne 2.9.2019 jsem byl SMS zprávou informován o vyřízení reklamace. Teprve při převzetí telefonu v prodejně jsem se dozvěděl, že reklamace byla zamítnuta jako neoprávněná. V reklamačním protokolu je ve vyjádření k závadě uvedeno - mechanické poškození USB. Dále je v protokolu uváděna možnost placené opravy za cenu 850Kč bez DPH.


Produkt

Mobilní telefon MyPhone Hammer ENERGY, objednávka č. 9919987964, IMEI telefonu: 3547880033, reklamační protokol zákazníka: 1076/19080033


Požadované řešení

Nesouhlasím se zamítnutím reklamace. Telefon jsem používal běžným způsobem a nabíjel originální nabíječkou. Jsem přesvědčen, že vzniklé poškození je následek výrobní vady telefonu, která se po krátkém používání projevila.

Požaduji řešení formu bezplatné opravu poškozeného micro USB konektoru, případně dále požaduji výměnu mikrofonu (pokud se jedná o vadu mikrofonu a ne o vlastnost telefonu).
Souhlasím i s řešením formou výměny vadného mobilního telefonu za odpovídající funkční přístroj.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2019 09:22, před rokem

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nebude-li možné urovnat spor smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 16:07, před 12 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.