Společnost


zbozi od vyrobce s.r.o.

Počet nahlášených stížností:69
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35396Nedodané zboží, nevrácené peníze

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.09.2019, před 3 lety

Lucie Horáčková

Znění stížnosti

Stejně jako všichni ostatní jsem objednala zboží, které nedorazilo, na e-mail odpověděli s obrovským zpožděním, že se vše předává účetnímu oddělení, které mi zašle zpět peníze. Po několika měsících se nic nedělo, samozřejmě již od té doby mi bylo jasné, že se jedná o podvod. Stále jsem je urgovala na e-mail, kde se nic nedělo a na telefonním čísle se ozvalo, že schránka je plná. Poslední e-mail jsem poslala dnes 9.9.2019 a odpověď byla tato:"Ahoj. Pracoval jsem pro tuto společnost. Jsou podvodníci. Neposílá ani nevrací peníze. Tisíce podvedených kupujících. A tato společnost se zabývá desítkami internetových obchodů, například: levne-hracky-eshop.cz, http://hrackazakacku.cz/, PRODETI-ESHOP.CZ, SLEVYAVYHODY.CZ, https://levnedarkyeshop.cz/, https://topslev.cz/, ROVNOUODVYROBCE.CZ ... a další.
Dejte vědět všem. Promiň, zapojil jsem se. Promiň"
Dle mě se ani nejedná o Čecha.
Informace jsem předala televiznímu pořadu Černé ovce. Jestli je to bude či nebude zajímat je na nich. ČR by měla proti takovým podvodným portálům jednat a nenechat je okrádat občany.
V případě, že někdo z Vás byl také okraden, napište mi na e-mail (Akculinka_B@seznam.cz) - můžeme podat hromadnou žalobu, čím více nás bude, tím lépe. Nejde o pár stovek, za které jsme nakoupili, jedná o miliony, které má někdo zadarmo a směje se nám do obličeje.

Mgr. Horáčková


Požadované řešení

Žaloba


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2019 08:15, před 3 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 16:04, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.