Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2359
Z toho za letošní rok:41
Stále v řešení:192
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 481 stížnostech.

#35399Be2

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 30 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.09.2019, před 5 měsíci

David Balajka

Znění stížnosti

Zaregistroval jsem se na seznamce Be2 zaplatil jsem si na měsíc za 149kč po cca měsíci mě bez mého vědomí strhli z účtu částku 2247kč a když chce človek Premium zrušit tak na stránkách nenajde jediný kontat žádný email ani telefonní číslo vůbec nic jediná adresa je někam do Lucemburska to mám jako posílat v dnešní době fax někam do Lucemburska evidentně se jedná o podvodnou společnost která jenom tahá z lidí peníze už nikdy více.


Produkt

BE2


Požadované řešení

Reklamace v bance a okamžité zablokování platební karty


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2019 07:41, před 5 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byla uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Výpověď by měla dle obchodních podmínek společnosti obsahovat následující údaje: úplné jméno, zemi, jejíž služby be2 využívá (zřejmě se jedná o zemi, ve které spotřebitel využívá službu), svou e-mailovou adresu zaregistrovanou u společnosti be2 a své uživatelské jméno (alternativně: šifru, která byla spotřebitelce přidělena). Tato výpověď by měla být dle obchodních podmínek společnosti zaslána poštou na adresu: be2 S.à.r.l., služby zákazníkům / ukončení, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg, Luxemburg; nebo faxem na číslo 420 227203713. Nicméně z důvodu, že smlouva byla uzavřena přes internet, postačí (ač to obchodní podmínky neupravují), pokud bude výpověď zaslána na e-mailovou adresu společnosti (zakaznickyservis@be2.cz).

Pokud společnost spotřebiteli brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty, které prokazují, že smlouvu řádně ukončil.

Reakce společnosti

Publikováno
10.9.2019 16:07, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 12:12, před 4 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2019 10:09, před 3 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.