Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2359
Z toho za letošní rok:41
Stále v řešení:192
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 481 stížnostech.

#35400Nejasné informace o pokračujícíh automaticky strhávaných poplatcích

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.09.2019, před 5 měsíci

Markéta Koberová

Znění stížnosti

Dobrý den, bohužel, jsem zadala platbu z karty dne 9/9/19 za premiové členství. Bohužel před platbou nebyly podmínky zcela jasné, že popl.bude automaticky obnovován a to ve výši cca 2500Kč. Na email jsem odeslala, již teď několik žádostí o zrušení členství/odstoupení od smlouvy. Také jsem se snažila vymazat profil, to prý nejde pokud je členství zaplaceno. Prosím o radu jak co nejlépe postupovat.


Produkt

seznamka - automaticky opakujicí se platby


Požadované řešení

pomoc s odstoupením od smlouvy, přímé vyjádření od společnosti, že má smlouvy je zrušean.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2019 07:38, před 5 měsíci

Spotřebitelka může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitelka společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitelka společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitelka odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslala prokazatelnou formou například prostřednictvím společností uváděné emailové adresy: zakaznickyservis@be2.cz či faxu, popřípadě se pokoušela zaslat, ale z důvodů na straně společnosti mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento e-mail, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitelku na jejích právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Reakce společnosti

Publikováno
10.9.2019 16:07, před 5 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Markéta Koberová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.9.2019 09:16, před 5 měsíci

Dobrý den,

10/9 odeslán dopis doporučeně s dodejkou na adresu společnosti s odstoupením od smlouvy. Také jsem zablokovala platební kartu.
Kopie dopisu přímo odeslána na email pana Hlaváčka dne 11/9.
Již od 9/9/19 jsem odesílám emaily s odstoupením na pana Hlaváčka tak i na adresu zákaznického servisu a zatím bez přímé reakce.
Vždy jen automatická odpověď.
Bohužel zatím tato záležitost nedořešena.
S pozdravem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.9.2019 13:20, před 5 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby ve věci reagovala v zájmu jejího urychleného vyřešení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2019 11:06, před 4 měsíci

Spotřebitelka nám zaslala následující informace:

"Společnost mne kontaktovala, že členství ruší, plus mi do 14dní vráti poplatek za 149Kč. Osobně jsem si profil smazala, ale ráda bych poradila, co týká mých osobních údajů, zda mohu získat ze strany společnosti vyjádření, že mé osobní údaje byly smazány a nebudou nikde bez mého vědomí použity. Také jsem chtěla poprosit o odsouhlasení společnosti, že můj profil byl řádné smazán. Předem děkuji za radu, Koberová."

K tomu dodáváme, že podnikatel není oprávněn zpracovávat nebo zveřejňovat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR.

Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitelky) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Pokud by se spotřebitelka domnívala, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo jí o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Stížnost opět přeřazujeme na společnost a žádáme ji, aby ve věci reagovala v zájmu jejího urychleného vyřešení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2019 16:59, před 3 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.