Společnost


Zboží ze skladu s.r.o.

Počet nahlášených stížností:224
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35402Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.09.2019, před rokem

Hana Balková

Znění stížnosti

Dne 17.7.2019 jsem si objednala zboží, následně jsem dostala profomra fakturu číslo 1909008763, kterou jsem uhradila ještě tentýž den bankovním převodem. Od toho okamžiku nemám žádnou informaci o přijetí platby ani o doručení zboží. Opakovaně jsem psala dotaz na konaktní email společnosti kuchynskepomucky@gmail.com, doposud jsem nedostala žádnou odpověď.


Produkt

2 ks vykrajovátka na fondán 4 kusy, 1 ks multifunkční škrabka na nudličky ze zeleniny a oboce, 1 ks teploměr na maso digitální, 2 ks nerezová stěrka na zdobení krémem, 2 ks otočný podstavec prod dort.


Požadované řešení

O objednané a zaplacené zboží mám zájem, chtěla bych ho dodoat, pokud není zboží k dispozici, žádám o vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2019 08:50, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.10.2019 16:02, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.