Společnost


SP Venture s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#35409Neoprávněné zadržování peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 28 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.09.2019, před rokem

Kateřina Stoklasová

Znění stížnosti

Dostala jsem darem parfém zakoupený u Parfémy SP, v prodejně Lucemburská 1496/8.
Díky zplnomocnění k podání reklamace jsem tak učinila a poslala parfém na sídlo společnosti, Průmyslová 1515/14, 102 00, Praha 10.
22.7.2019 byla zásilka s reklamací doručena a začala běžet lhůta pro vyřízení reklamace.
Po celou dobu reklamačního řízení jsem nedostala žádnou informaci o převzetí reklamace, ani o způsobu vyřízení.
21.8.2019 jsem tedy poslala mail paní Mašínové, že odstupuji od kupní smlouvy a žádám o vrácení peněz společně s náklady za poštovné. Ta mi odepsala, že reklamace je uznána a budou mi vracet peníze.
4.9.2019 jsem psala paní Mašínové, kdy mi budou peníze vráceny, na tento mail nereagovala.
5.9.2019 jsem paní Mašínovou upozornila, že neoprávněně zadržují moje peníze, a že je vyzývám k jejich poslání do 3 dnů, jinak budu muset tuto záležitost postoupit dále.
Paní Mašínová se omluvila a vysvětlila to tím, že 22.8.2019 zadávala příkaz, který však zadala chybně, takže se mi peníze nepřičetly. Avšak přislíbila, že následující den, tedy 6.9.2019 peníze odešle a jako omluvu mi nabídla VIP slevu.
Peníze stále nemám a paní Mašínová, ani nikdo jiný z Parfémy SP nereagují na moje maily.


Produkt

parfém Ralph Lauren Romance 100 ml


Požadované řešení

Vrácení peněz za parfém a za poštovné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2019 12:01, před rokem

Pokud byla reklamace vyřešena odstoupením od smlouvy, mají smluvní strany povinnost vrátit si poskytnutá plnění. Strana, která takto nepostupuje, drží majetkový prospěch bez právního důvodu (právní důvod dohodou o zániku smlouvy odpadl), jednalo by se tedy o bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.2.2020 16:08, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.