Společnost


Mountfield a.s.

Počet nahlášených stížností:109
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

87%
13%
Toto skore je založeno na 8 stížnostech.

#35436Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2019, před 9 měsíci

Alena Jandečková

Znění stížnosti

Moje objednávka z 27.8.2019 nebyla stále vyřízena. Zboží jsem po objednání zaplatila online kartou. bylo mi emailem potvrzeno a oznámeno, že zásilka je zaplacená a pošlou mi ji přepravcem PPL. Po 3 dnech čekání jsem se od přepravce dozvěděla, že zásilka byla poškozena a vrací se zpět k odesílateli. Od té doby na zásilku stále čekám. Po telefonních a e-mailových urgencích jsem obdržela jen omluvu s tím, že zboží zašlou znovu. Což se nestalo. Ani po stornu objednávky mi peníze nevrátili.


Produkt

Konzerva pro psy drůbeží 1200 g


Požadované řešení

Chci dodat zaplacené zboží v nepoškozeném stavu nebo vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.9.2019 11:59, před 9 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2019 15:13, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.