Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:355
Z toho za letošní rok:25
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

52%
48%
Toto skore je založeno na 100 stížnostech.

#35440Neopodstatněný důvod zamítnutí reklamace Gorenje ISC 635 CSC.

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
11.09.2019, před 9 měsíci

Martin Baumann

Znění stížnosti

Dobrý den,

obdrželi jsme od Vás vyjádření k zamítnuté reklamaci č. 2600557962 zboží 875496 Gorenje ISC 635 CSC. Důvod zamítnutí reklamace, uvedený servisním oddělením společností Gorenje na oficiálním dokumentu, zní: „ Záruka zamítnuta – nefunkční indukční modul – zničeno přepětím.“ Rádi bychom Vás požádali o objasnění tohoto důvodu a opětovné prověření reklamace. Plotna byla používána v nově postaveném panelovém domě, kde bydlí dalších 20 rodin. Dům je připojen na klasickou 1 fázovou veřejnou síť. Zmiňované přepětí tedy v tomto případě nepřichází do úvahy, došlo by ke zničení všech spotřebičů (televize, PC, apod.). Pokud by došlo k přepětí v síti, nastal by vážný problém v celé čtvrti. Není nám jasné jak někdo může vůbec takovéto vyjádření napsat. Že nedošlo v záruční době k přepětí ve veřejné elektrické síti můžeme doložit vyjádřením dodavatele elektřiny. Prosíme o opětovné prozkoumání tohoto vyjádření servisního oddělení společnosti Gorenje, případně o uvedení kontaktů, na které se v tomto případě máme obrátit.

Děkuji
S pozdravem
Ing. Martin Baumann


Produkt

Reklamace č. 2600557962 zboží 875496 Gorenje ISC 635 CSC


Požadované řešení

Přijetí reklamace, převzetí nefunkčního zboží a navrácení částky za zakoupené zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.9.2019 10:23, před 9 měsíci

Pokud bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Uplynulo-li však od zakoupení a převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2019 14:42, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.