Společnost


Petr Javořík

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#35549Zaplacené zboží nebylo odesláno

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 23 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
17.09.2019, před 3 lety

Barbora Kubalova

Znění stížnosti

Dne 10.9.2019 jsem si v internetovém obchodě Cool-ceny.cz objednala zboží za 1981,-Kč, s tím ze jsem ještě ten den platbu odeslala.
14.9.2019 mi přišel email s tím, ze mam zboží zaplatit. Zpětně jsem odeslala potvrzení o platbě, jak z internetového bankovnictví, tak z GoPay. Od té doby se nic neděje. Nemám ani zboží ani peníze. Na emaily ani telefonáty obchod nereaguje.


Požadované řešení

Chci zpět své peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2019 10:32, před 3 lety

Kupní smlouva byla uzavřena a smluvní strany jsou zavázány si vzájemně plnit. Spotřebitel kupní cenu již uhradil, prodávající měl povinnost dodat zboží ve sjednané době. Nebyla-li doba sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky. Pokud prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ani poté, co jej k tomu spotřebitelka vyzve, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2019 10:09, před 3 lety

Dobrý den při účetní uzávěrce jsme si všimly chyby v bance . Vaše platba byla poslána v pořádku avšak platbu banka neposlala dále k nám ale zadržela ji. Jelikož je objednávka již zrušena byla platba z banky poslána zpět a obdržíte ji do 3 dní .

8695777761 Storno platby-nesparovana platba error - 1 981,00 CZK 92945563

Omlouváme se za chybu i když za ní tak úplně nemůžeme ale stalo se. Jako omluvu Vám nabízíme 20% slevu na veškeré zboží . Kód Vám byl poslán na váš emailDěkujeme za pochopení

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2019 11:26, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.12.2019 11:27, před 3 lety


Barbora Kubalova

Hodnocení: